Cand poti beneficia de indemnizatie de crestere copil? Ce se poate cuprinde in cele 12 luni?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Baza legala : OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor La art. 2 al acestei legi se arata ca : persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni : venituri din salarii și asimilate salariilor venituri din activități independente…

Mai mult

Care este plafonul veniturilor supuse impozitului care pot fi obtinute in CIC fara a atrage suspendarea indemnizatiei?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O persoana aflata in concediu de crestere copil poate sa obtina venituri supuse impozitului pe venit in contextul desfaurarii unei activitati, in anumite limite, fara ca acest lucru sa atraga suspendarea indemnizatiei. Astfel, potrivit OUG 111/2010 art. 16 alin (3) lit c), prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. i), plata…

Mai mult

Limitari tranzactii cu numerar – la retururi

ntru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Baza legala : Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată . Potrivit acestei legi se aplica urmatoarele restrictii : pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate și/sau serviciilor…

Mai mult

Care este termenul de rectificare a D 112 pentru constructii incepand cu iulie 2019- conform O 3063 publicat in 01.10.2019?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O 3063/2019 publicat in 01.10.2019 prevede necesitatea depunerii de rectificative pentru D 112 in anumite situatii, pentru sectorul constructiilor. Ordinul se aplica incepand cu contributiile aferente lunii iulie 2019. Care este termenul de depunere a rectificativelor? Ordinul arata ca pentru perioada cuprinsă între termenul prevăzut pentru depunerea “Declarației privind obligațiile de plată…

Mai mult

Ordinul nr. 3063/1376/1430/2019 pentru modificarea D 112 -prevederi speciale constructii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 794/01.10.2019 a fost publicat Ordinul nr. 3063/1376/1430/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Se aprobă modelul și conținutul formularului 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,…

Mai mult

Cele 2 conditii necesare pentru inregistrarea unui provizion

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit reglementarilor contabile – O 1802/2014, este necesara indeplinirea cumulativa a doua conditii pentru recunoasterea unui provizion: sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită și care la data bilanțului este probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce privește valoarea…

Mai mult

Ghidul de plata a ajutorului de stat acordat în baza HG 807/2014- Ordinul 3040/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF din 02.10.2019 a fost publicat Ordinul nr. 3040/2019 privind modificarea Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.741/2018. Ordinul poate fi gasit…

Mai mult

Monografie contabila RCA platita pe un an

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O firma face o asigurare RCA pentru masina din gestiune platind in luna decembrie 2018 suma de 900 lei in numerar, asigurarea fiind valabila pe tot anul 2019. Ce note contabile trebuie sa inregistreze? Inregistrarea platii in corespondenta cu contul de cheltuieli in avans, in luna decembrie: 471 Cheltuieli inregistrate in avans…

Mai mult

Monografie contabila leasing- inregistrare, amortizare, reevaluare la curs valutar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Exemplu : O entitate neplatitoare de TVA ia in leasing un autoturism in urmatoarele conditii: Valoare fara TVA: 8.065 eur Valoarea cu TVA: 9.598 eur Perioada de leasing : 48 de luni Avans: 2.399 eur (TVA inclus) Valoare finantata: 7.199 eur (cu TVA) Valoare reziduala : 96 Eur Data contractului : 01.09.2019…

Mai mult

In ce cont se inregistreaza veniturile si cheltuielile cu reevaluarea unui datorii in lei cu decontare in functie de cursul unei valute?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Se pune intrebarea : care sunt conturile pe care le folosim atunci cand facem reevaluarea la final de luna a unei creante sau datorii in lei cu decontare in functie de cursul unei valute, asa cum ar fi de exemplu cazul unui leasing in lei cu decontare in functie de cursul eur.…

Mai mult

Participarea contabilului la inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Desi de cele mai multe ori, activitatea de inventariere este initiata de contabil, prevederile legale prevad reguli clare in ce priveste responsabilitatea inventarierii si implicarea contabilului in acest proces. Asadar, conform O 2861/2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, răspunderea pentru buna…

Mai mult

Repartizarea profitului – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contul 129 cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului realizat in exercitiul curent si repartizat, potrivit legii; dupa functia contabila este un cont de activ; in DEBITUL contului 129 “Repartizarea profitului” se inregistreaza: rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat in exercitiul financiar curent (106) in CREDITUL contului 129 “Repartizarea…

Mai mult

Ce este un gestionar? Ce responsabilitati are si ce garantii i se retin?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Baza legala : Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice Ce este un gestionar? Gestionarul este acel angajat al unei persoane juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal care are ca atribuții…

Mai mult