Regularizarea in 2022 a dividendelor platite in 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In cazul firmelor care au acordat in cursul anului 2021 dividende trimestriale este importanta regularizarea dupa inchiderea de an a dividendelor platite. Pornim de la un exemplu in care o firma a repartizat in cursul anul 2021 dividende trimestrale in suma de 100.000 lei. La finalul anului se constata ca a repartizat…

Mai mult

Monografii contabile casare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Presupunem ca avem o piesa de mobilier cu valoare de intrare 3.000 lei si amortizare cumulata de 2.900 lei. Se doreste casarea mobilierului respectiv, fara a exista posibilitatea de a obtine elemente care sa poata fi valorificate. Inregistrarea casarii mobilierului incomplet amortizat: % = 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie…

Mai mult

Monografii: inchiderea conturilor 121 si 129 la inceputul de an

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inchiderea conturilor 121 Profit sau pierdere si 129 Repartizarea profitului se efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale. Daca in soldul contului 121 avem pierdere in anul X, se vor efectua urmatoarele inregistrari (in luna ianuarie X+1): 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita…

Mai mult