27 Ianuarie 2020 este termenul pentru depunerea a 12 declaratii fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Nu uitati de depunerea pana luni 27 ianuarie 2020 a celor 12 declaratii fiscale din lista de mai jos, daca este cazul:

1. 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

2. 107 “Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private;

3. 112 “Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

4. 208 “Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”;

5. 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”;

6. 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

7. 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

8. 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

9. 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

10. 390 – VIES ”Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările de bunuri;

11. 094 ”Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achizții intracomunitare de bunuri în anul precedent”;

12. 097 ”Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”

Articole similare

Comentariul tau aici