Atentie! s-a modificat modelul documentelor pentru solicitarea a 41,5% – O 491/30.06.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In MOF 566 din 30.06.2020 s-a publicat Ordinul nr. 491 din 25 iunie 2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Noul format al Anexei 3 este :

Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 457/2020
Angajator …………………..
CUI/CIF …………………..

LISTA*) persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de
art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
Luna ………………/anul ………………..


*) Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document. Lista se completează pentru fiecare lună în parte în cazul contribuabililor care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor (spre exemplu, în cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie și august din cadrul trimestrului III, se completează câte o listă pentru fiecare lună).

Nr. crt.Numele și prenumele persoaneiCod numeric personalNivelul de educație(ISCED)Reședința(urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatNumărul orelor lucrătoare din lună**)Numărul de zile de suspendare a contractului individual de muncă/convenției individuale de muncă în perioada stării de urgență/stării de alertă***)Numărul de ore efectiv lucrate****)Suma solicitată*****)
0123456789
1.         
2.         
3.         
         
TOTAL 

**) Se completează cu numărul orelor lucrătoare din luna pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, corespunzător duratei muncii prevăzute în contractul individual de muncă, în cazul salariaților, respectiv convenția individuală de muncă, în cazul membrilor cooperatori.


***) Conform Registrului general de evidență al salariaților în situația contractelor individuale de muncă sau conform Registrului de evidență a membrilor cooperatori, întocmit și păstrat de societatea cooperativă potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, în situația convențiilor individuale de muncă.

****) Se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în luna pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, inclusiv orele aferente concediului de odihnă efectuat.


*****) 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare.


Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ………………………………….
Semnătura ………………………………

Data ……………………….

Articole similare

Comentariul tau aici