Pentru ce se poate depune formularul 700 ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Formularul 700 “Declaratie pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal conform cu OPANAF nr. 2372/01.08.2017″ se poate depune online (cu semnatura electronica) in locul depunerii la ghiseu a formularului 010, insa doar pentru anumite modificari. Acest formular se completeaza si se depune atunci cand…

Mai mult

Termenul maxim de amortizare al imobilizarilor necorporale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014 duratele de viata ale imobilizarilor necorporale sunt urmatoarele: Cheltuielile de constituire – se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani Cheltuielile de cercetare-dezvoltare – se amortizeaza pe durata de utilizare sau pe perioada contractului, dupa caz. In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare depaseste 5 ani,…

Mai mult

Premii si prime pentru angajatii din sectorul public

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituțiilor sau autorităților publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile și soldele de comandă/salariile…

Mai mult

Cine trebuie sa depuna bilant semestrial in 2019?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinul 2943/2019 in anul 2019 au obligatia depunerii bilantului semestrial urmatorele persoane: -entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o…

Mai mult

Vanzarile de soldare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Vanzarea de soldare este orice vanzare insotita sau precedata de publicitate si anuntata sub denumirea “soldare/soldari/solduri” care cuprinde o reducere de preturi si are ca efect vanzarea accelerata a stocului de marfuri sezoniere dintr-o structura de vanzare cu amanuntul. In ce perioada se pot efectua reducerile de soldare ? Vanzarile de…

Mai mult

Angajament de plată

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Recuperarea pagubelor, precum și restituirea sumelor sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite în natură ori a serviciilor nedatorate, recunoscute, se pot face prin “angajament de plată”, în scris, al celui în cauză. Angajamentul de plată scris este actul juridic unilateral prin care o persoană recunoaște că datorează…

Mai mult

Situatia activelor gajate sau ipotecate si situatia bunurilor sechestrate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cele două formulare se utilizează ca jurnale auxiliare pentru ţinerea contabilităţii angajamentelor asumate de către entitate, reflectând eventuala datorie a entităţii faţă de terţi, generată de angajamentele asumate. Acestea se întocmesc pe măsura încheierii contractelor care au la bază active gajate sau ipotecate, respectiv după încheierea procesului-verbal de sechestru de către…

Mai mult

Balanta de verificare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Balanţa de verificare serveşte la: – verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate; – controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi analitică; – întocmirea situaţiilor financiare şi raportărilor contabile stabilite potrivit legii. Balanţa de verificare se întocmeşte cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a…

Mai mult

Fisa de cont pentru operatiuni diverse in valuta si in lei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Fişa de cont pentru operaţiuni diverse serveşte: – la ţinerea contabilităţii analitice a conturilor de clienţi, debitori, furnizori, creditori; – la ţinerea contabilităţii sintetice a operaţiunilor economico-financiare. În cazul în care se utilizează pentru ţinerea contabilităţii sintetice a operaţiunilor economico-financiare, fişele de cont se deschid pentru fiecare cont sintetic de gradul…

Mai mult

Nota de contabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Nota de contabilitate ( Cod 14-6-2A ) este un document justificativ de inregistrare in contabilitatea sintetica si analitica, de regula pentru operatiunile care nu au la baza documente justificative (stornari, repartizare profit, constituire provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare etc.). Model formular conform O 2634/2015 :

Mai mult

Nota de debitare-creditare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Notă de debitare-creditare (Cod 14-6-1A) este un document justificativ pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de decontare în cadrul unui grup de societăţi. Nota de debitare-creditare serveşte ca: – document de înregistrare a operaţiunilor de decontare intervenite între entitate şi subunităţi care ţin contabilitate proprie şi între subunităţi ale aceleiaşi entităţi,…

Mai mult

TVA deductibila/colectata/de plata/de recuperat – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! TVA deductibila – reprezinta suma totala a taxei datorate sau achitate de catre o persoana impozabila pentru achizitiile efectuate. In contabilitate se evidentiaza prin intermediul contului 4426 (A). TVA colectata – reprezinta taxa aferenta livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabila, precum si taxa aferenta operatiunilor pentru care…

Mai mult

Decont de cheltuieli externe si internationale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Decontul de cheltuieli (pentru deplasări externe) şi decontul de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale) servesc ca: – documente pentru decontarea cheltuielilor efectuate (în valută şi în lei), cu ocazia deplasării în străinătate; – documente pentru stabilirea diferenţelor de primit de la titularul de avans sau de achitat acestuia; – documente justificative de…

Mai mult

11 iulie 2019- Ziua mondiala a populatiei – Statistici interesante privind populatia Romaniei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In fiecare an, in data de 11 iulie se sarbatoreste ziua mondiala a populatiei. Potrivit datelor institutului national de statistica , la 11 iulie 1987, populația lumii a atins 5 miliarde de locuitori si de atunci a crescut constant, exceptie facand Europa, inclusiv Romania. Conform Diviziei de Populaţie ONU : la…

Mai mult

Ordin de deplasare ( delegatie ) in strainatate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul de deplasare (delegaţie) în străinătate (transporturi internaţionale – cod 14-5-4/a) serveşte ca: – dispoziţie către conducătorii auto să efectueze transporturi în străinătate cu autovehiculele entităţii; – document de stabilire a avansului în valută, pentru deplasările conducătorilor auto care urmează să efectueze transporturi în străinătate, pe baza căruia aceştia ridică avansul…

Mai mult

Cum se vede contabilitatea prin prisma a peste 40 de ani de experienta ? Interviu cu dl George Ivanovici, expert MFP, contabil sef, auditor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Profesia financiar-contabila este prin excelenta o profesie tacuta care ascunde insa foarte buni profesionisti, cu multe ore de studiu a legilor si monitoarelor oficiale, cu responsabilitati si termene limita stranse, controale si audituri de multe feluri.  Azi vom dezvalui cateva din concluziile a 40 de ani de activitate in domeniul financiar…

Mai mult

Cum functioneaza contul 267 “Creante imobilizate”

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cu ajutorul contului 267 se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi, precum şi a obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute…

Mai mult

Ordin de deplasare (delegatie)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In ce context se utilizeaza? Ordinul de deplasare (delegaţie) cod 14-5-4  serveşte ca: – dispoziţie către persoana delegată să efectueze deplasarea pe teritoriul ţării; – document pentru decontarea cheltuielilor efectuate; – document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans; – document justificativ de înregistrare în contabilitate.…

Mai mult

Statul de salarii -la ce se foloseste? ( Cod 14-5-1 )

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Statul de salarii serveşte ca: – document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate; – document justificativ de înregistrare în contabilitate. Statul de salarii se întocmeşte lunar, pe baza documentelor de evidenţă a timpului lucrat efectiv, a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile…

Mai mult