10 lucruri importante despre factura

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Prevederile legislative cu privire la facturare sunt expuse la art. 319 din Codul Fiscal. In cele ce urmeaza dorim sa punctam 10 lucruri importante pe care trebuie sa le cunoasti atunci cand trebuie sa intocmesti o factura: Factura este documentul care rezulta dintr-o relatie comerciala, in baza acesteia se vor determina toate…

Mai mult

Ce presupune creditarea unei firme?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Creditarea societatii presupune punerea la dispozitia firmei a unor sume de bani de catre actionari/asociati in vederea acoperirii unor deficite de lichiditati cu care firma se poate confrunta la un moment dat (fie la infiintare, fie pe parcursul desfasurarii activitatii economice). La baza operatiunii de creditare societate trebuie sa fie un contract…

Mai mult

Atentie! Incepand cu declararea obligatiilor aferente lunii iunie 2021 se va utiliza un nou formular D300

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului nr. 632 din 19 aprilie 2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“, incepand cu declararea obligațiilor fiscale aferente perioadei de raportare iunie 2021 se aplica un nou model al Decontului de TVA. Potrivit Ordinului, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează…

Mai mult

O noua propunere legislativa privind alocatia copiilor (copii care au implinit 18 ani si urmeaza cursuri de invatamant special)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT O initiativa legislativa inregistrata la Senat spre dezbatere in 24.05.2021 vizeaza acordarea alocatiei de stat si pentru copiii si tinerii care au implinit 18 ani si care urmeaza cursurile invatamantului special. In prezent, legea 61/1993 arata ca alocația de stat pentru copii se acordă și tinerilor care au împlinit vârsta de 18…

Mai mult

Cum utilizezi aplicatia One Stop Shop? – Ghid ANAF publicat in 17.05.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT ANAF a publicat in 17.05.2021 un ghid de utilizare a aplicației OSS – Front-office – documentul este disponibil AICI. Este un material tehnic, de lansare si utilizare a aplicatiei. Tot pe site-ul ANAF este publicat un link cu materiale publicate de Comisia Europeana, privind OSS si schimbarile aplicabile incepand cu 1 iulie…

Mai mult

Ce masuri de relaxare se aplica incepand cu 15 mai 2021?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In sedinta de guvern de vineri seara se vor discuta urmatoarele masuri de relaxare propuse incepand cu data de 15 mai 2021: purtatul măștii nu va mai fi obligatoriu în aer liber, exceptand piețele, târgurie și staţiile de autobuz se elimină restricțiile de circulație pe timp de noapte programul agenților economici revine…

Mai mult

Dividendele sau impozitul retinut se reflecta in prezent in 4 declaratii si raportari distincte

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Informaƫiile cu privire la dividendele distribuite şi impozitul reƫinut se reflectă în momentul de faƫă în nu mai puƫin de 4 declaratii: impozitul de 5% pe dividendele plătite se reƫine la sursă de către companii şi se virează la buget până în 25 a lunii următoare plăƫii, declarându-se totodată în declaraƫia 100.…

Mai mult

Definitii: semnatura electronică avansata sau calificata, marca temporala electronica sau calificata si sigiliul electronic calificat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In cuprinsul OUG 36/2021 prin care se introduce posibilitatea utilizarii semnaturii electronice in contractele de munca se utilizeaza notiunile de : semnătură electronică avansată semnătură electronică calificată marcă temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată și sigiliu electronic calificat. Conform prevederilor OUG 36/2021, definitia este data de dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014…

Mai mult

6 situatii in care este obligatorie NIR

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Nota interna de receptie este un document obligatoriu in urmatoarele situatii : bunuri materiale cuprinse într-o factură sau aviz de însoţire a mărfii, care fac parte din gestiuni diferite; bunuri materiale primite spre prelucrare, în custodie sau în păstrare; bunuri materiale procurate de la persoane fizice; bunuri materiale care sosesc neînsoţite de…

Mai mult

Baza de calcul a impozitului pe micro – ce venituri nu se cuprind?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Atunci cand vorbim de microintreprinderi, trebuie sa avem in vedere ca baza de calcul o reprezinta veniturile obtinute din orice sursa, cu exceptia urmatoarelor: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție; veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale; veniturile din subvenții: aici cei care…

Mai mult

10 lucruri bine de stiut despre contabilitatea in partida simpla-O 170/2015

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Cine aplica reglementarile pentru contabilitatea in partida simpla ? Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se aplică de către următoarele categorii de persoane: a) persoanele fizice și asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al…

Mai mult

Adunarea generala la SRL- propuneri legislative de modificare a Legii societatilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O propunere legislativa inregistrata in 16.02.2021 aduce in discutie o modificare a art 192 din Legea societatilor comerciale. In prezent, acest articol prevede ca: (1)Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaților și a părților sociale, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel. (2) Pentru hotărârile având…

Mai mult

Declaratia unica in 2021 in format pdf actualizata in 15.01.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Declaratia unica in format pdf a fost actualizata in 15.01.2021. Declaraţie unică – privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, conform OpANAF nr. 14/2021. Se utilizează pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate  pe anul 2020, precum şi a impozitului estimat şi a contribuţiilor sociale…

Mai mult

10 prevederi legate de inventarierea anuala – Ordinul 2861 din 2009

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordinul 2.861 din 2009 este actul normativ care reglementeaza inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 1. Entităţile care au obligatia efectuarii inventarierii au totodata si obligaţia să emită proceduri proprii privind inventarierea. 2. Procedurile de inventariere trebuie aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia…

Mai mult

Noul format al D 700 se va aplica din 31.03.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 1311 din 30.12.2020 s-a publicat Ordinul nr. 4.136 din 17 decembrie 2020privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Cele 10 plafoane fiscale pe anul 2021 Acest act normativ…

Mai mult

Prelucrarea datelor de catre asociatiile de proprietari- clarificari din partea autoritatilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a emis cateva clarificari in 02.12.2020 pe tema Prelucrarii datelor de către asociațiile de proprietari, pe care le redam mai jos: Prin prisma rolului pe care îl îndeplinesc și a atribuțiilor legale, asociațiile de proprietari au calitatea de operatori de date…

Mai mult

15 termeni bine de stiut in materie de procedura fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Analiza de risc – activitatea efectuată de organul fiscal în scopul identificării riscurilor de neconformare în ceea ce privește îndeplinirea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală, de a le evalua, de a le gestiona, precum și de a le utiliza în scopul efectuării activităților de administrare fiscală; Contribuție…

Mai mult