Contract de munca de 0 ore- derogare de la definitia muncii cu fractiune de norma(proiect)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In data de 08.06.2022 s-a inregistrat la Senat spre dezbatare un proiect legislativ pentru care s-a solicitat procedura de urgenta si care vizeaza modificarea art 103 din Codul Muncii, articol care defineste munca cu timp partial. In prezent, art, 103 prevede ca salariatul cu fracțiune de normă este salariatul al cărui număr…

Mai mult

Evaziunea fiscala – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea de la impunere a unei părţi mai mari sau mai mici din materia impozabilă. Legea prin care sunt stabilite masuri pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale este Legea nr. 241 din 15 iulie 2005. Infractiunile de evaziune fiscala si sanctiunile prevazute de aceasta lege sunt: constituie infracțiune și se…

Mai mult

Baza de calcul a impozitului pe micro – ce venituri nu se cuprind?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Atunci cand vorbim de microintreprinderi, trebuie sa avem in vedere ca baza de calcul o reprezinta veniturile obtinute din orice sursa, cu exceptia urmatoarelor: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție; veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale; veniturile din subvenții: aici cei care…

Mai mult

Contract de mecenat. Monografii contabile. Model Contract de mecenat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizica sau juridică, numita mecena, transfera, fără obligație de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic,…

Mai mult

Administratori: drepturi, obligatii, diurna, restrictii, schimbare administrator

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Calitatea de administrator intr-o SRL atrage dupa sine anumite drepturi dar si obligatii. Drepturi Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, in afara de restrictiile expres mentionate in actul constitutiv. Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li…

Mai mult

Avizul de inspectie fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 122 din Codul de Procedura Fiscala, înaintea desfășurării inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală are obligația să înștiințeze, în scris, contribuabilul în legătură cu acțiunea care urmează să se desfășoare, prin transmiterea unui aviz de inspecție fiscală. Avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului, înainte de începerea inspecției fiscale,…

Mai mult

Sanatatea si securitatea in munca – obligatii angajator

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In ceea ce priveste sanatatea si securitatea in munca, angajatorul are in principiu urmatoarele obligatii: -sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca; -daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu il exonereaza de raspundere in acest domeniu; -obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si…

Mai mult

Categorii de venituri supuse CASS – baza de calcul

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 155 din Codul Fiscal, contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care…

Mai mult

6 situatii in care este obligatorie NIR

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Nota interna de receptie este un document obligatoriu in urmatoarele situatii : bunuri materiale cuprinse într-o factură sau aviz de însoţire a mărfii, care fac parte din gestiuni diferite; bunuri materiale primite spre prelucrare, în custodie sau în păstrare; bunuri materiale procurate de la persoane fizice; bunuri materiale care sosesc neînsoţite de…

Mai mult

Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuala a dividendelor distribuite partial in cursul anului – proiect

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In data de 14.04.2022 pe site-ul ANAF a fost publicat un proiect de lege cu privire la procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului. “În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei…

Mai mult

Ce beneficii au persoanele care au lucrat in grupe superioare de munca/conditii deosebite de munca?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! “Potrivit prevederilor legale in vigoare incepand cu data de 17 noiembrie 2019, perioada lucrata in grupa a II a de munca pana la data de 1 aprilie 2001, respectiv cea lucrata in conditii deosebite de munca dupa aceasta data, confera urmatoarele drepturi: majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la…

Mai mult

Cui revine sarcina probei in dovedirea situatiei de fapt fiscale?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Readucem in discutie un articol din Codul de procedura fiscala, art. 73 Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale. Potrivit acestui articol, contribuabilul/plătitorul are sarcina de a dovedi actele și faptele care au stat la baza declarațiilor sale și a oricăror cereri adresate organului fiscal. Organul fiscal are sarcina de…

Mai mult

Care sunt cotele de impozitare pentru microintreprinderi si din ce se constituie baza impozabila ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt: a) 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai multi salariati; c) 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariati. Ce intelegem prin termenul de “salariat”? Prin salariat se ințelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 –…

Mai mult

MF a publicat Instructiunile privind Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! MF a publicat in 07.04.2022 un proiect legislativ care contine Instrucțiunile de aplicare a titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – mai precis Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale. Prin L 295/2020 s-a dispus ca Ministerul Finantelor Publice să preia, în termen de 6 luni,…

Mai mult

Factura proforma vs. factura

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Factura si proforma sunt doua documente des utilizate de antreprenori in relatia cu clientii. Deosebirile dintre ele pot fi regasite in tabelul de mai jos:   Proforma Factura Cine o reglementeaza? Nu este reglementata de un act normativ Codul fiscal, art. 319 care prezinta detaliat situatiile in care este obligatorie emiterea…

Mai mult

Diferenta dintre impozitele directe si indirecte

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Impozitele sunt impartite in doua categorii, respectiv impozite directe si indirecte.  Modul prin care putem sa le distingem este felul prin care acestea ajung sa fie platite catre stat si cine este mai exact contribuabilul care suporta aceste tipuri de impozite. Impozitele directe Sunt acele categorii de impozite care sunt atribuite…

Mai mult

Cum verificam daca un cod de TVA este valid?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cum putem sa verificam daca un cod de TVA este valid pentru pentru a avea loc taxarea inversa? Intram pe siteul Comisiei Europene https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ In prima parte va trebui sa ne alegem Statul din care am primit factura sau dorim sa emitem factura iar in a doua parte sa completam codul…

Mai mult