Modificare parola de logare REGES

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Este important sa sti ca parola pentru logarea in REGES se poate modifica ori de cate ori te afli in una dintre urmatoarele situatii: -parola utilizata pentru autentificare pe portalul REGES nu mai functioneaza; -parola de logare a fost uitata; -persoana imputernicita / firma de prestari servicii care se ocupa cu…

Mai mult

Dreptul de autor – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 7 punctul 13 din Codul Fiscal,  dreptul de autor si drepturile conexe constituie obiect al acestora operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, operele derivate care au fost…

Mai mult

Case de marcat conectate la MF-ANAF – situatia luna fara bonuri fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Reamintim faptul ca entitatile care utilizeaza case de marcat electronice fiscal au obligatia sa faca toate demersurile pentru conectarea aparatelor la MF-ANAF, daca nu au facut-o pana acum, pana cel tarziu: 30.06.2021- Pentru aparatele de marcat electronice fiscale detinute de operatori economici incadrati in categoria marilor contribuabili; 30.11.2021 – Pentru aparatele de…

Mai mult

Suma indexata pentru tichete culturale pentru semestrul II al anului 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ministerul de finante a publicat in 06.09.2021 un proiect legislativ privind valoarea indexata a tichetelor culturale pentru anul 2021. Astfel, pentru semestrul II al anului 2021, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.…

Mai mult

Atentie la deseurile din plastic -Ordonanta 6 din 30.08.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 828 din 30.08.2021 s-a publicat o Ordonanta de urgenta care urmareste reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. „De la intrarea în vigoare a ordonanței simple care vizează produsele din plastic de unică folosință, pentru anumite categorii de produse va fi interzisă punerea pe piață, iar pentru altele vor…

Mai mult

Corectarea erorilor din formularele 390 si 394

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Formularul 390 Formularul 390 “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedent” se depune de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015. In cazul in care, se constata niste erori dupa depunerea formularului 390, acestea pot fi rectificate prin depunerea unei noi…

Mai mult

Rezultat curent vs. rezultat reportat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In contabilitate rezultatele unei entitati sunt impartite in 2 mari categorii: -rezultat curent; -rezultat reportat. Rezultat curent -> reprezinta rezultatul stabilit la finele perioadei curente prin diferenta intre veniturile perioadei curente si cheltuielile perioadei curente. Acesta poate fi: profit (V>Ch) sau pierdere (V<Ch). Rezultat reportat -> reprezinta profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita…

Mai mult

Cele 2 conditii necesare pentru inregistrarea unui provizion

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit reglementarilor contabile – O 1802/2014, este necesara indeplinirea cumulativa a doua conditii pentru recunoasterea unui provizion: sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită și care la data bilanțului este probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce privește valoarea…

Mai mult

Ce sunt perisabilitatile si care sunt limitele acestora?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Prin perisabilităţi,  se înţelege scăzămintele care se produc în timpul transportului, manipulării, depozitării şi desfacerii mărfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliză, răcire, îngheţare, topire, oxidare, aderare la pereţii vagoanelor sau ai vaselor în care sunt transportate, descompunere, scurgere, îmbibare, îngroşare, împrăştiere, fărâmiţare, spargere, inclusiv procese…

Mai mult

Calendarul fiscal pe august al Administratiei Fondului pentru Mediu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! AFM (Administratia Fondului pentru Mediu) are propriul calendar fiscal – disponibil pentru anul 2021 la adresa: https://www.afm.ro/taxe_calendar_fiscal.php. Obligatiile aferente lunii august 2021 sunt prezentate mai jos: Data Obligatia Contribuabili Baza legala 25.08.2021 2% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor, obtinute de catre detinatorul deseurilor, persoana fizica sau juridica (sumele se retin la…

Mai mult

Ce reprezinta fondul de rezerva legala ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 183 din Legea societatilor 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Atentie! Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza,…

Mai mult

Ce este fondul comercial?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Fondul comercial este diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justa la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de catre o entitate. Se recunoaste de regula la consolidare. În situațiile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoaște numai în cazul transferului tuturor activelor sau al unei părți a acestora…

Mai mult

Ce este regimul UE? dar non UE?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Regimul UE Regimul UE este un regim special utilizat pentru declararea si plata TVA datorata in alte state membre intr-un singur stat membru prin intermediul ghiseului unic, OSS, pentru prestarile de servicii si vanzarile intracomunitare la distanta potrivit art. 315 CF. Regimul nu este obligatoriu si se poate aplica doar pentru anumite…

Mai mult

Cele 18 culte religioase recunoscute oficial in Romania

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică. Ele se organizează și funcționează în baza prevederilor constituționale și ale Legii 489/2006, în mod autonom, potrivit propriilor statute sau coduri canonice. De asemenea, sunt persoane juridice și părțile componente ale cultelor, așa cum sunt menționate în statutele sau codurile canonice proprii, dacă îndeplinesc cerințele…

Mai mult

Atentie! Incepand cu declararea obligatiilor aferente lunii iunie 2021 se va utiliza un nou formular D300

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului nr. 632 din 19 aprilie 2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“, incepand cu declararea obligațiilor fiscale aferente perioadei de raportare iunie 2021 se aplica un nou model al Decontului de TVA. Potrivit Ordinului, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează…

Mai mult

Importanta cash flow-ului in activitatea unei firme

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Cash flow-ul (flux de numerar) este un element esential in orice societate si reprezinta diferenta dintre incasarile si platile curente ale unei intreprinderi. Raportul dintre cash flow si cifra de afaceri este un indicator al rentabilitatii pe termen scurt a unei companii. Cash-flow = Incasari – Plati Incasarile curente ale unei intreprinderi…

Mai mult

Este posibila plata salariilor in numerar?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Apare in practica frecvent intrebarea cu privire la posibilitatea angajatorului de a plati salariile in numerar angajatilor, daca exista sau nu plafon si/sau restrictii cu privire la acest subiect. Ei bine, potrivit art. 4 alin. (4) din Legea 70/2015, operatiunile de plati in numerar efectuate de persoanele prevazute la art. 1 alin.…

Mai mult

Nou! Procedura de inregistrare a contractelor de fiducie sau a constructiilor juridice similare fiduciei- proiect ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT ANAF a publicat in 13.07.2021 proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcţiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcţiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și…

Mai mult

Publicitatea inselatoare vs publicitatea comparativa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Aducem aici in discutie un act normativ mai vechi, Legea nr. 158 din 18 iulie 2008 (republicată) privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă. Iata care este diferenta intre cele doua tipuri de publicitate: Publicitatea inselatoare Publicitatea comparativa Publicitatea care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în…

Mai mult

La ce se refera clauza de confidentialitate la semnarea CIM ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 17 alin. 7 din Codul muncii, cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de munca, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate. Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau…

Mai mult