Ce trebuie sa faca angajatul la incetarea raporturilor de munca?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Sa ne reamintim situatiile de incetare a unui contract individual de munca.

Contractul de munca al unui angajat poate inceta de drept, cu acordul partilor sau la decizia uneia dintre parti.

Contractul individual de munca poate inceta de drept astfel:

 • La data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;
 • La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;
 • La data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard de pensionare si a stagiului minim de cotizare;
 • Ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
 • Ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
 • Ca urmare a condamnarii de executarea unei pedepse private de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
 • De la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
 • Ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
 • La data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;
 • Retragerea cu acordul parilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.

Incetarea contractului din initiativa angajatorului – concediere

Incetarea contractului din initiativa angajatului – demisie

Atunci cand contractul unui angajat a fost incetat, la plecare acesta are urmatoarele obligatii:

 1. De a prezenta cererea scrisa de incetare a raporturilor de munca (demisia in cazul demisionarii)
 2. Tichetele de masa neutilizate. In cazul in care salariatului i-au fost acordate lunar tichete de masa, la incetarea contractului individual de munca, salariatul are obligatia de a restitui angajatorului tichetele de masa neutilizate, in cazul tichetelor de masa pe suport de hartie, sau valoarea corespunzatoare a tichetelor de masa pe suport electronic.
 3. Predarea tuturor echipamentelor si dispozitivelor ce i-au fost inmanate la angajare (telefon, masina, laptop).
 4. Respectarea termenului de preaviz. Daca acesta a fost prevazut in contractul individual de munca. Termenul nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie si 45 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de conducere.
 5. Nu in ultimul rand, indeplinirea tuturor sarcinilor ce i-au fost atribuite inaintea incetarii contractului individual de munca.

Articole similare

Comentariul tau aici