Ce trebuie sa stii daca repartizezi dividende trimestrial ? – monografii contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Dividendul este o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele:

a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operațiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;

b) o distribuire efectuată în legătură cu dobândirea/răscumpărarea titlurilor de participare proprii de către persoana juridică;

c) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice;

d) o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;

e) o distribuire de prime de emisiune, proporțional cu partea ce îi revine fiecărui participant;

f) o distribuire de titluri de participare în legătură cu operațiuni de reorganizare.

Se considera dividende din punct de vedere fiscal si se supun aceluiasi regim fiscal ca veniturile din dividende:

  • castigurile obtinute de persoanele fizice din detinerea de titluri de participare, definite de legislatia in materie, la organisme de plasament colectiv;
  • veniturile in bani si in natura distribuite de societatile agricole, cu personalitate juridica, constituite potrivit legislatiei in materie, unui participant la societatea respectiva drept consecinta a detinerii partilor sociale;

Pentru dividendele distribuite in anul 2021, societatea va declara si va plati un impozit de 5% (este un impozit cu retinere la sursa).

Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

In ce priveste repartizarea trimestriala a dividendelor, este bine sa retinem ca:

  1. Repartizarea trimestriala a dividendelor se bazeaza si pe profitul anului in curs. Asadar, in cursul anului 2021, in limita profitului cumulat care include si profitul anului curent 2021, se vor putea repartiza dividende trimestrial.
  2. Este necesara intocmirea situatiilor financiare interimare
  3. Repartizarea trimestriala a dividendelor se va putea face doar dupa aprobarea situatiilor financiare interimare
  4. Dividendele se vor distribui proportional cu cota de participare a asociatilor/actionarilor la capitalul social
  5. Regularizarea sumelor distribuite sub forma de dividende in timpul anului (trimestrial) se va realiza la intocmirea situatiilor financiare anuale, la inceputul anului urmator.
  6. Dividendele repartizate si platite in plus in cursul exercitiului financiar trebuie restituite in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale

MONOGRAFII CONTABILE

REPARTIZARE DIVIDENDE ANUAL

La 1 ianuarie 2021 se face transferul profitului contabil al anului 2020 in rezultatul reportat

121 “Profit sau pierdere” = 117 “Rezultatul reportat”

Inregistrare repartizare dividende

117 “Rezultatul reportat” = 457 “Dividende de plata”

Inregistrare impozit pe dividende

457 “Dividende de plata” = 446 “Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”

Inregistrare plata dividende

457 “Dividende de plata” = 5121 “Conturi la banci in lei”/5311 “Casa in lei”

REPARTIZARE DIVIDENDE TRIMESTRIAL

A. In cursul anului:

Evidentierea repartizarii de dividende in cursul exercitiului financiar:

463 Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar = 456 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul

Retinerea impozitului pe dividende:

456 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul = 446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

Plata dividendelor nete

456 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul = 5121 Conturi la banci in lei

Plata impozitului

446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 5121 Conturi la banci in lei

B. La inceputul anului urmator incheierii exercitiului in care s-au repartizat dividende trimestriale:

Inchiderea contului de profit si pierdere:

121 Profit sau pierdere = 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită

Inregistrarea dividendelor de plata finale, conform situatiilor financiare anuale:

1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită = 457 Dividende de plata

Compensarea contului 457 cu 463:

457 Dividende de plata = 463 Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

Restituirea de catre asociati a sumei platite in plus in termen de 60 de zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale:

5121 Conturi la banci in lei = 463 Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

Articole similare

Comentariul tau aici