Cheltuieli cu autoturismul, amortizarea, TVA, numarul maxim de autoturisme pe firma si PFA in 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Foarte multe firme si PFA-uri dobandesc autoturisme pe entitate din necesitate dar si din motive fiscale, legate de posibilitatea deducerii unor cheltuieli sau a TVA-ului de la achizitie.

Modalitatile prin care poti se pot dobandi autoturismele sunt cele uzuale: achizitie, leasing, aport in natura. Autoturismele mai pot fi puse la dispozitia entitatilor in baza unui contract de comodat, sau inchiriere, insa spre deosebire de cazurile precedente, autoturismul nu intra in patrimoniul persoanei juridice.

Amortizarea

Atat la microintreprinderi cat si la PFA-uri, regulile referitoare la amortizarea fiscala sunt cele aferente platitorilor de impozit pe profit. Le reamintim pe scurt mai jos:

 • mijloacele de transport pot fi amortizate liniar, degresiv dar și în funcție de numărul de kilometri sau numărul de ore de funcționare prevăzut în cărțile tehnice;
 • amortizarea se calculeaza începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în funcțiune
 • durata de viata prevazuta de H 2139/2004 este cuprinsa intre 4-6 ani.
 • cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună (pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, din categoria M1)
 • cheltuielile sunt deductibile daca sunt folosite de persoanele cu funcții de conducere și de administrare ale persoanei juridice, limitat la un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuții.

Deductibilitatea cheltuielilor direct atribuibile unui vehicul

Sunt deductibile doar in proportie de 50% cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului.

Aceste cheltuieli sunt integral deductibile daca vehiculele respective sunt utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta,de pază și protecție și servicii de curierat, de agenții de vânzări și de achiziții,pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie, pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi sau cele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

All Inclusive sau Total – pachetul complet de informatii pentru contabili

Cheltuielile supuse limitarii de 50% sunt cheltuielile direct atribuibile vehicului, cum sunt:

 • impozitele locale
 • asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
 • inspecțiile tehnice periodice
 • rovinieta
 • chiriile
 • partea nedeductibilă din taxa pe valoarea adăugată
 • dobânzile
 • comisioanele
 • diferențele de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării altor contracte decât cele de leasing.

În cazul cheltuielilor reprezentând diferențe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenței nefavorabile dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente.

Deductibilitatea cheltuielilor cu autotusimele este limitata de asemenea la un autoturism pentru fiecare persoana cu functii de conducere si administrare, la fel ca in cazul amortizarii.

Prevederile referitoare la aceasta deductibilitate de 50% se aplica si PFA-urilor.

Foaia de parcurs

Este obligatorie doar pentru vehiculele folosite 100% in interesul firmei.

Incadrarea ca avantaj in natura

Chiar daca nu este folosit 100% in interesul firmei, cheltuielilr cu autovehiculele nu sunt considerate avantaj de natura salariala.

Articole similare

Comentariul tau aici