Codul muncii – modificari importante din 07 august 2017 (OG 53/2017)

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  In MOF 644/2017 a fost publicata o modificare de ultima ora a Codului muncii prin OG 53/2017.

  Iata ce se modifica incepand cu 07.08.2017:

  • se actualizeaza definitia muncii nedeclarate, astfel :

   “In sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:

   a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;

   b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

   c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;

   d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.”

  • Obligatia de a pastra la locul de munca o copie dupa contractul de munca :

  “Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

  (2) Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

  (3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

  (4) Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc.”

  • se introduc trei noi situatii in care se poate acorda amenda:

  -primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

  – primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

  -primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

  • Obligatia de a transmite modificarile la contractul de munca anterior producerii efectelor , abrogandu-se termenul de 20 de zile care exista anterior.

  “Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.”

  Va reamintim ca aceste elemente prevazute la alin (3) al art. 17 din Codul muncii sunt :

  a) identitatea partilor;
  b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
  c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
  d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
  e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
  f) riscurile specifice postului;
  g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
  h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
  i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
  j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
  k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
  l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
  m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
  n) durata perioadei de proba.

  • Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.

  Vrei sa stii mai multe despre salarizare ? Comanda lucrarea Salarizarea pas cu pas.


  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: