Contractul de comodat – descarca gratuit un model

Art. 1560 până la 1575 din Codul Civil cuprinde reglementările privind contractul de comodat.

Pentru desfășurarea activității comerciale atât persoanele fizice cât și cele juridice adeseori decid să semneze un contract de comodat. Pentru a se garanta desfasurarea in temei legal a activitatii economice, inchirierea unui spatiu in acest sens este necesara, astfel solutia putand fi contractul de comodat . un astfel de contract permite comodatarului să utilizeze în mod gratuit și temporar un spațiu sau un autoturism. Însă, comodatarul este obligat să restituie bunurile respective într-o stare impecabilă proprietarului.

Potrivit prevederilor legislative, acest contract constituie un act de administrare , iar prin consecință, în situația în care actul de spațiu nu interzice transmiterea dreptului de folosință, comodantul poate fi un uzufructuar, proprietarul autoturismului/locuinței sau un locatar si trebuie să ia în considerare faptul că prin semnarea unui astfel de contract proprietarul bunului (imobil sau mobil) transmite dreptul de utilizare și nu de proprietate comodatarului. Valabilitatea contractului este asigurată de acordul de voință al părților respectiv de predarea bunului care constituie obiectul împrumutului de folosință.

Click aici pentru a descarca un model de contract de comodat

Articole similare

Comentariul tau aici