Contributiile de asigurari sociale – registru fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Denumirea taxeiBaza legalaNivelul taxeiContribuabil/Platitor
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE
        1.Contributia individuala de asigurari sociale    Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modif. si compl. ulterioare; Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare.  I.25%, din care 3,75% se distribuie la fondul de pensii private II.cota redusa 21,25% din cota standard (salariati angajatori sectorul constructii, agricultura, ind.a limentara care se incadreaza in conditiile prevazute la art.60 pct.5) si 7)    Persoana fizica
  OBSERVATII :
Modalitate de plata: Ordin de plata
Termen de plata:
pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora sau 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, dupa caz.

Cont bancar/IBAN: 5502  
    2. Contributia de asigurari sociale datorata de angajator  Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modif. si compl. ulterioare; Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare.      I. 4% pentru conditii deosebite de munca II. 8% pentru conditii speciale de munca si alte conditii de munca  PF si PJ care au calitatea de angajator, precum si entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente si orice platitor de venituri de natura salariala
  OBSERVATII :
Modalitate de plata: Ordin de plata
Termen de plata:
pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora sau 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, dupa caz.

Cont bancar/IBAN: 5502  
    3. Contributia de asigurari sociale datorata de intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale, membrii intreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice, persoanele care realizeaza venituri din profesii libere, persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala            Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modif. si compl. ulterioare; Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare.    25% din baza de calcul reprezentând un venit ales cel putin egal cu salariul minim brut pe tara    Persoana fizica asigurata in baza declaratiei unice privind impozitul pe venit-contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

OBSERVATII:
Modalitate de plata: Ordin de plata
Termen de plata:
pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator obtinerii venitului.

Cont bancar/IBAN: 5502  
  4. Contributia de asigurari sociale pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj  Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modif. si compl. ulterioare; Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare.      Cota datorata este de 25%        Agentiile teritoriale de ocupare a fortei de munca pt. persoanele fizice
OBSERVATII:
Modalitate de plata: Ordin de plata
Termen de plata:
Lunar pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia

Cont bancar/IBAN: 5502

Citeste si:

https://www.contzilla.ro/44-de-masuri-fiscale-propuse-2023-2024-sinteza/

Articol realizat de Mădălina Raluca Cățănaș

Articole similare

Comentariul tau aici