Dividende trimestriale – ce sunt, cum se calculeaza si ce obligatii exista ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Dividendul este o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand :

a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operatiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;

b) o distribuire efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica;

c) o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice;

d) o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;

e) o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant;

f) o distribuire de titluri de participare in legatura cu operatiuni de reorganizare.

Repartizarea trimestriala a profitului catre asociati se poate efectua in cursul exercitiului financiar, in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop, din care se scad pierderile reportate si sume depuse in rezerve in conformitate cu cerintele legale sau statutare, respectiv pe baza situatiilor financiare interimare aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.

Exemplu de calcul dividende brute la nete

Societatea X vrea sa retraga dividende trimestriale aferente trimestrului 2.

S-a stabilit retragerea a 50.000 lei dividende nete.

Ce suma au dividendele brute si cat ce suma are impozitul ?

Mod de calcul:

50.000 lei …………… 92%

X ……………………. 100%

X = 50.000 x 100 / 92

X = 54.348 LEI ( dividende brute )

Dividende brute – 54.348 lei

Dividende nete – 50.000 lei

Impozit –4.348 lei ( se plateste pana luna viitoare retragerii dividendelor )

Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul, prin declaratia 100.

In termen de 30 de zile de la aprobarea situatiilor, exista obligatia depunerii situatiilor financiare interimare la ANAF.

Situatiile financiare interimare intocmite potrivit art. 28 din Legea 163/2018 sunt supuse:

 • auditului, in situatia in care persoanele care le întocmesc au obligatia de auditare statutara a situatiilor financiare anuale sau opteaza pentru auditarea acestora, potrivit legii.
 • verificarii de catre cenzori in cazul în care situatiile financiare anuale fac obiectul verificarii de catre cenzori, potrivit legii.

IMPORTANT!

 1. Repartizarea trimestriala a dividendelor permite repartizarea profitului anului in curs.
 2. Este necesara intocmirea situatiilor financiare interimare
 3. Repartizarea trimestriala a dividendelor se va putea face doar dupa aprobarea situatiilor financiare interimare
 4. Dividendele se vor distribui proportional cu cota de participare a asociatilor/actionarilor la capitalul social
 5. Regularizarea sumelor distribuite sub forma de dividende in timpul anului (trimestrial) se va realiza la intocmirea situatiilor financiare anuale, la inceputul anului urmator.
 6. Dividendele repartizate si platite in plus in cursul exercitiului financiar trebuie restituite in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale.

MONOGRAFII CONTABILE REPARTIZARE DIVIDENDE TRIMESTRIAL

A. In cursul anului:

Evidentierea repartizarii de dividende in cursul exercitiului financiar:

463 Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar = 456 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul

Retinerea impozitului pe dividende:

456 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul = 446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

Plata dividendelor nete

456 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul = 5121 Conturi la banci in lei

Plata impozitului

446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 5121 Conturi la banci in lei

B. La inceputul anului urmator incheierii exercitiului in care s-au repartizat dividende trimestriale:

Inchiderea contului de profit si pierdere:

121 Profit sau pierdere = 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită

Inregistrarea dividendelor de plata finale, conform situatiilor financiare anuale:

1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită = 457 Dividende de plata

Compensarea contului 457 cu 463:

457 Dividende de plata = 463 Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

Restituirea de catre asociati a sumei platite in plus in termen de 60 de zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale:

5121 Conturi la banci in lei = 463 Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar

Articole similare

2 Thoughts to “Dividende trimestriale – ce sunt, cum se calculeaza si ce obligatii exista ?”

 1. Maria

  Impozit 5%?

 2. TANA POPA

  Impozitul pe dividende este 8% nu 5%

Comentariul tau aici