IAS 8. Politici contabile, modificari in estimari contabile, erori

Inainte de a trece efectiv la continutul acestui standard se impune definirea anumitor notiuni cu care acesta opereaza.

1. Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

2. Modificarea estimarii contabile este o ajustare a valorii contabile a unui active sau a unei datorii , sau a consumului periodic al unui activ care rezulta din evaluarea situatiei prezente a activelor si pasivelor. Acestea rezulta ca urmare a unor informatii si evolutii noi, si deci nu sunt o consecinta a unor erori.

3. Erorile perioadei anterioare reprezinta omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare. Acestea cuprind : greseli matematice, greseli in aplicarea politicilor contabile, omisiuni sau interpretarea gresita a faptelor si nu in ultimul rand, fraude.

1.  Cand un standard (sau o interpretare) se aplica in mod specific unei tranzactii, politicile contabile aplicate acelui element vor fi determinate prin aplicarea Standardului sau Interpretarii si luand in considerare orice indrumare relevanta privind implementarea emisa de IASB. In absenta unui Standard sau a unei Interpretari care se aplica in mod specific unei tranzactii , conducerea va utilize rationamentul sau profesional pentru elaborarea si aplicarea unei politici contabile care conduce la informatii care sunt:
• Relevante si
• Credibile (reflecta intocmai situatia financiara, reflecta fondul economic al tranzactiilor, sunt neuter, prudente si complete)

O entitate trebuie sa selecteze si sa aplice politicile contabile in mod consecvent , pentru tranzactii similare, alte evenimente si conditii, cu exceptia cazului in care un Standard sau o Interpretare cere sau permite in mod explicit clasificarea elementelor pentru care pot fi adecvate politici contabile diferite.

Modificarea politicilor contabile trebuie sa intervina numai atunci cand:
– este ceruta de un Standard sau de o Interpretare;
– conduce la situatii financiare care ofera informatii credibile si mai relevante cu privire la efectele tranzactiilor.

Aplicarea initiala a unei politici de reevaluare a activelor in conformitate cu IAS 16 “Imobilizari corporale” constituie o modificare a politicii contabile , dar este tratata ca reevaluare mai degraba in conformitate cu IAS 16 si IAS 38 decat cu acest Standard.

2. Ca urmare a incertitudinilor din derularea activitatii, multe elemente ale situatiilor financiare nu pot fi evaluate cu precizie si doar estimate. Procesul de estimare presupune analiza celor mai credibile infomatii recente . De exemplu, se pot solicita estimari ale : clientilor incerti, uzurii morale a stocurilor, valorii juste a activelor si datoriilor financiare, dutarei de viata utile, etc.
Utilizarea unor estimari rezonabile reprezinta o parte esentiala a intocmirii situatiilor financiare si nu afecteaza credibilitatea acestora.
In cazul in care modificarea unei estimari contabile da nastere la modificari ale activelor si datoriilor sau elementelor legate de capitaluri proprii se va recunoaste prin ajustarea valorilor contabile ale elementelor conexe de active, datorii sau capitaluri proprii in perioada modificarii.

Efectul unei modificari a unei estimari contabile altele decat cele mentionate in paragraful precedent se va recunoaste prospectiv prin includerea ei in profitul sau pierderea :
a) perioadei in care are loc modificarea , daca aceasta afecteaza numai respectiva perioada sau
b) perioadei in care are loc modificarea si a perioadelor viitoare , daca modificarea are efect si asupra acestora.

3. In ce priveste erorile contabile, entitatea va corecta o eroare a unei perioade anterioare prin retratare retroactiva, cu exceptia cazului cand sunt imposibil de determinat fie efectele specifice ale perioadei , fie efectul cumulativ al erorii.

Entitatea va corecta retroactive erorile semnificative ale perioadei anterioare in primul set de situatii financiare autorizate pentru emitere dupa descoperirea acestora prin:
• retratarea valorilor comparative pentru perioada anterioara prezentata in care eroarea a aparut;
• daca eroarea a aparut inainte de cea mai indepartata perioada anterioara prezentata , retratarea soldurilor de deschidere ale activelor, datoriilor, si capitalurilor proprii pentru cea mai indepartata perioada prezentata.

Entitatea va trebui sa prezinte :
a) natura erorii perioadei anterioare;

b) pentru fiecare perioda anterioara prezentata , in masura posibila, valoarea corectarilor :
– pentru fiecare element rand afectat al situatiei financiare;
– daca IAS 33 se aplica entitatii , pentru rezultatele de baza si diluate pe actiune.
c) valoarea corectarii la inceputul celei mai indepartate perioade anterioare prezentate si
d) daca retratatrea retrospectiva este imposibila pentru o perioada anterioara specifica, circumstantele care conduc la existenta acelei conditii si o descriere a modului si momentului din care eroarea a fost corectata.


Articole similare

Comentariul tau aici