IMM Invest Romania – 9 lucruri despre program

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Incepand cu data de 02 august 2018 a intrat in vigoare Legea nr. 209/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA.

Iata 10 lucruri importante pe care ar trebui sa le cunosti daca doresti sa aplici pentru acest program:

  1. un singur credit pentru realizarea de investitii garantat de catre stat, prin MFP, in procent de maximum 80% din valoarea finantarii pentru proiecte de dezvoltare/infiintare centre de agrement, proiecte de investitii in activitati de productie, servicii si inovare, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat;
  2. valoarea maxima a finantarii garantate de catre stat este de 1.250.000 lei;
  3. un beneficiar poate cumula facilitatea de garantare a finantarii pentru proiectele de dezvoltare/infiintare centre de agrement, proiecte de investitii in activitati de productie, servicii si inovare cu garantiile pentru creditele destinate realizarii de investitii si/sau linii de credit cu incadrarea in valoarea maxima cumulata de 10.000.000 lei;
  4. durata maxima a finantarilor este de 120 de luni, in cazul creditelor pentru investitii, si de 24 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru;
  5. liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 de luni, urmand ca, in ultimul an de prelungire, sa fie rambursate in conditiile stabilite prin normele metodologice;
  6. in cazul creditelor pentru investitii, institutiile de credit pot aproba prelungirea duratei initiale de creditare in conformitate cu normele si procedurile interne proprii, cu incadrarea in durata maxima a finantarii;
  7. in cazul creditelor de investitii, beneficiarii programului pot solicita o singura data finantatorilor repunerea in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit si de garantare dupa declararea exigibilitatii anticipate a finanatrii acordate in cadrul programului, urmand ca procedura si conditiile de repunere sa fie stabilite prin normele de implementare aprobate prin hotarare a Guvernului;
  8. in cazul aprobarii de catre finantator a acestei solicitari, beneficiarul programului nu datoreaza obligatii fiscale accesorii calculate la valoarea de executare a garantiei;
  9. de la data aprobarii solicitarii se intrerupe termenul de prescripyie a dreptului de a cere executarea silita de catre organele competente ale ANAF.

Articole similare