Indemnizatie pentru incapacitatea temporara de munca- beneficiari, cine o suporta, cuantum, exemplu de calcul

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Cine beneficiaza de indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca?

Beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, boli profesionale si accidente de munca, asiguratii care au un stagiu de cotizare in sistemul public de cel putin 6 luni, realizat in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical. 

2.Cine suporta indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca?

Aceasta este suportata de catre:

 1. De catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;
 2. Din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate – FNUASS, incepand cu:

Ziua urmatoare  celor suportate de angajator (a 6-a zi de incapacitate temporara de munca) si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;

Prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor:

 • Care realizeaza in Romania venituri din desfasurarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, precum si alte venituri asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
 • Beneficiaza de indemnizatie de somaj;
 • Se asigura in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

3.Care este durata de acordare a indemnizatiei?

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 zile in interval de un an, calculata din prima zi de imbolnavire.

Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile.

4.Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai MARE in cazul unor boli speciale:

 1. Un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de CNAS;
 2. Un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;
 3. Un an si 6 luni in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si operata si osteoarticulara;
 4. 6 luni cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert.

5.Poate propune medicul specialist pensionarea?

Medicul primar sau, dupa caz, medicul specialist in afectiunea principal invaliditata poate propune pensionarea de invaliditate daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca.

In cazul in care a fost emis avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizatiei pentru incapacitatea temporara de munca se face pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a emis avizul.

6.Care este cuantumul indemnizatiei?

Cuantumul difera  in functie de procentul aferent codului de diagnostic.

Pentru boala obisnuita se determina prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul.

Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca determinata de boala profesionala, accident de munca sau cazuri asimilate acetora, tuberculoza, SIDA, cancer de orice tip, precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si urgente medico-chirurgicale este de 100%

7.In scopul prevenirii imbolnavirilor se recuperarii capacitatii de munca, in sistemul public asiguratii pot beneficia de:

 • Indemnizatie pentru trecerea temporara in alta munca;
 • Indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
 • Indemnizatie pentru carantina;
 • Ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze si alte produse ortopedice, care nu sunt suportate de la asigurarile sociale de sanatate;
 • Tratament balnear care nu este suportat de ;a asigurarile sociale;
 • Reabilitare profesionala;
 • Bilete de odihna pentru asiguratii unitatilor in care nu este regelmentata constituirea fondului social.

8.Model de calcul al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca.

Se solicita acordarea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca pentru perioada 01.08.2019 – 10.08.2019.

Certificatul de concediu medical prezinta viza de urgenta  medico-chirurgicala

Baza de calcul se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni.

LUNA VENIT BRUT NUMAR ZILE LUCRATE
Ianuarie 2500 20
Februarie 2500 20
Martie 2500 21
Aprilie 2500 20
Mai 2500 22
Iunie   2500 19
Iulie 2500 23
TOTAL 17500 145

Media zilnica a bazei de calcul: 17500/145= 388.88

Calculul indemnizatiei zilnice brute pentru  luna august 2019: 388.88*100%  = 388.88

Articole similare

Comentariul tau aici