Modificarea formularelor utilizate pentru taxele cu autoimpunere sau retinere la sursa

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 •  

  Pe site-ul ANAF a fost publicat un proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursa.

  Ca urmare a prevederilor Codului fiscal, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013, a apărut necesitatea actualizării modelului şi conţinutului formularelor utilizate în prezent pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cât şi a instrucţiunilor de completare a acestora.

  Conform comunicatului de presa ANAF:

  Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte în ceea ce priveşte impozitul pe profit:

  – posibilitatea unor categorii de contribuabili de a opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial;

  – modalitatea de stabilire a plăţilor anticipate, efectuate trimestrial, în cazul contribuabililor care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial sau care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară;

  – modalitatea de stabilire şi declarare a impozitului pe profit şi a plăţilor anticipate, precum şi modalitatea de recuperare a pierderii, în cazul persoanelor juridice supuse unor operaţiuni de reorganizare la nivel naţional sau implicaţi în operaţiuni transfrontaliere (divizări, fuziuni, transferuri de active, etc.);

  – modalitatea de definitivare a impozitului pe profit anual în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică.

  Faţă de cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin se propun următoarele:

  – modificarea instrucţiunilor formularului 100 “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” privind modul de declarare şi stabilire a impozitului pe profit pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2013, precum şi definitivarea impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2012, în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;

  – modificarea conţinutului formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” prin introducerea unor rânduri suplimentare, pentru evidenţierea unor indicatori specifici cuprinşi la elemente similare veniturilor/cheltuielilor, în cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, precum şi pentru evidenţierea pierderii transferate în cazul operaţiunilor de reorganizare;

  – modificarea formularului 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, prin includerea unei secţiuni C “Date privind definitivarea impozitului pe profit” care va cuprinde informaţii privind definitivarea impozitului pe profit anual în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;

  – introducerea metodei de declarare on-line, pentru formularul 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”;

  – modificarea denumirii unor obligaţii din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat şi din formularul 120 „Decont de accize” .

  Totodată, având în vedere faptul că, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2008 prin care au fost aprobate modelul şi conţinutul unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost modificat şi completat în mod substanţial în perioada 2008-2012, ca urmare a modificărilor legislative introduse la nivelul Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, pentru eliminarea dificultăţilor cu care se confruntă contribuabilii şi organele fiscale operative, generate de existenţa mai multor acte normative care reglementează domeniul şi de existenţa unor referinţe legislative repetate, care conferă un caracter greoi aplicării actelor normative, se propune cuprinderea, în prezentul proiect de ordin, a dispoziţiilor integrale, în vigoare, privind formularele de declaraţii şi instrucţiunile de completare şi nu numai a modificărilor prezentate mai sus.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: