Modificarea vectorului fiscal in 2019- cazuri posibile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Asa cum mentionam si in articolul Reamintire: termenele pentru depunerea D 010/700, spete practice, exista cateva situatii care pot genera schimbarea vectorului fiscal in cursul anului 2019.

Aici poti gasi :

Cele 8 plafoane fiscale valabile 2019

Iata o lista de exemple:

1.Daca firma ta nu a mai avut angajati pana acum si doreste sa faca o angajare , va trebui sa depuna declaratia de mentiuni, in 15 zile calendaristice de la data angajarii.

Baza legala:

Art. 82 alin (6) din Codul de procedura fiscala care prevede ca :

(6) Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:
a) data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate juridică;
b) data stabilirii în România, în cazul persoanelor juridice străine care au locul exercitării conducerii efective în România;
c) data începerii activităţii pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor care se înregistrează, potrivit legii speciale, la registrul comerţului;
d) data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice, altele decât cele de la lit. c);
e) data obţinerii primului venit, în cazul persoanelor fizice şi juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentanţă în România.

Art. 88 alin (1) din Codul de procedura fiscala care prevede ca:

Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni.

2.Daca firma ta este platitoare de TVA cu perioada fiscala trimestrul si in cursul anului 2019 efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri, atunci va trebui sa schimbe perioada fiscala din trimestru in luna .

Baza legala :

Art. 322 alin. (7) din Codul fiscal care arata ca :

Prin excepție de la prevederile alin. (2) – (6), pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:
a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;
b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1);
c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic
.

Art. 322 alin (8) din Codul fiscal care arata ca:

(8) Persoana impozabilă care potrivit alin. (7) este obligată să își schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declarație de mențiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare care generează această obligație, și va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică pentru anul curent și pentru anul următor. Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziție intracomunitară de bunuri, persoana respectivă va reveni conform alin. (1) la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală. În acest sens va trebui să depună declarația de mențiuni prevăzută la alin. (6).

Declaratia care se depune este: D 092 -poti citi mai multe AICI.

Termenul de depunere este : 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Atentie! aici sunt zile lucratoare, nu calendaristice.

3. Daca esti persoana impozabila, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, si nu ai depasit plafonul de scutire si doresti sa fi scoasa din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, trebuie sa depui declaratia de mentiuni in primele 10 zile din luna urmatoare perioadei fiscale aplicate.

Baza legala: Art. 310 alin (7) din Codul fiscal care mentioneaza ca :

(7) Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 care în cursul anului calendaristic precedent nu depășește plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiția ca la data solicitării să nu fi depășit plafonul de scutire pentru anul în curs. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă.

4. Daca esti un angajator care se incadreaza pentru depunerea declaratiei 112 / plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit trimestrial, dar optezi pentru indeplinirea lunara a acestor obligatii; trebuie sa modifici vectorul fiscal pana in 31 ianuarie a fiecarui an.

Baza legala:

Art. 147 alin (8) din Codul fiscal care arata ca:

(8) Persoanele și entitățile prevăzute la alin. (4) pot opta pentru depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate în condițiile alin. (1), dacă depun declarația privind opțiunea până la data de 31 ianuarie inclusiv.

5. Daca esti persoana juridica romana platitoare de impozit pe profit si treci la impunerea pe veniturile microintreprinderilor trebuie sa modifici vectorul fiscal pana la data de 31 martie a fiecarui an.

Baza legala: Art. 55 alin (2) din Codul fiscal care arata ca:

(2) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

6. Daca esti platitor de TVA lunar si ai avut CA mai mica de 100.000 euro doresti sa schimbi perioada fiscala in trimestrul, va trebui sa depui declaratia de mentiuni 010/700 in termen de 15 zile de la inceputul anului urmator. Actiunea este valabila si invers, daca ai fost platitor de TVA cu perioada fiscala trimestrul si ai depasit cifra de afaceri de 100.000 eur/an, atunci vei trece la perioada fiscala luna, prin depunere 010/700 pana in 15 ianuarie a anului urmator.

Baza legala :

Art. 322 alin. (2) din Codul fiscal care arata ca :

Prin excepție de la prevederile alin. (1), perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România conform art. 275 și 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b), care nu a depășit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri.

Art 322 alin (5) din Codul fiscal care arata ca:

(5) Dacă cifra de afaceri efectiv obținută în anul înregistrării, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg, depășește plafonul prevăzut la alin. (2), în anul următor perioada fiscală va fi luna calendaristică, conform alin. (1). Dacă această cifră de afaceri efectivă nu depășește plafonul prevăzut la alin. (2), persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri.

Contabilitatea si gestiunea restaurantelor 2019

Articole similare

Comentariul tau aici