Norme CAFR- actualizari legislative

Prevederi :

Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 16 iulie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2.
(1) Normele obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale se aplică în totalitate pentru misiunile de asigurare sau de consiliere pentru funcţiile de audit intern, conduse de auditori financiari, membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), exercitate în entităţile din sectorul privat, care se supun prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prezenta hotărâre se poate aplica şi de alte entităţi care organizează activitatea de audit intern şi care nu aplică reglementările în vigoare privind auditul public intern.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

” Art. 4.
Până la data de 30 iunie 2015, CAFR va elabora un Ghid de implementare a Standardelor internaţionale de audit intern.”

Art. II.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articole similare

Comentariul tau aici