Norme CAFR

Hotararea CAFR nr. 50 din 22.11.2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010 .

În temeiul prevederilor:

• art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicat ă, cu modificările și completările ulterioare;

• art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data de 22 noiembrie 2012, hotărăște:

Art. 1 – Se aprobă Normele privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Departamentul de monitorizare și competență profesională și Departamentul de etică, conduită profesională și investigații vor urmări punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România, Horia Neamțu

București, 22 noiembrie 2012. Nr. 50.

Normele sunt atasate aici.

 

Articole similare

Comentariul tau aici