Oficial: art. 4 din Codul fiscal modificat prin OUG

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 850 din 20.09.2023 s-a publicat OUG nr. 74 care modifica art. 4 din Codul fiscal, prin introducerea posibilitatii legislative de introducere/modificare a prevederilor fiscale fara a tine cont de termenele prevazute de legislatie in situatii de deficit bugetar excesiv.

Pana la acest act normativ, art. (4) din Codul fiscal stipuleaza ca :

“(1)Prezentul cod se modifică și se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an și vor rămâne nemodificate cel puțin pe parcursul acelui an.

(3)În situația în care modificările și/sau completările se adoptă prin ordonanțe, se pot prevedea termene mai scurte de intrare în vigoare, dar nu mai puțin de 15 zile de la data publicării, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2).

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) modificările care decurg din angajamentele internaționale ale României.”

Prin OUG 74 se modifica aceste prevederi, astfel:

Redam textul integral:

Articol unic. — “La articolul 4 din Legea nr. 227/2015 privindCodul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) modificările care decurg din angajamentele internaționale ale României,
precum și modificările și/sau completările prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele
existente, se elimină sau se reduc facilități existente, exclusiv în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv
constatate potrivit tratatelor Uniunii Europene și regulamentelor subsidiare agreate la nivel european.”

Citeste si:

Un nou salariu minim de la 1 octombrie 2023: 3.300 lei

Articole similare

Comentariul tau aici