Principalele termene de transmitere REVISAL pentru modificari la CIM

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Actul normativ care reglementeaza termenele de transmitere a contractelor individuale de munca si a modificarilor ulterioare in Revisal este Hotararea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidență a salariaților.

Exista urmatoarele termene de transmitere a REVISAL:

1.Cel tarziu in ziua anterioară inceperii activitatii de catre fiecare persoana

  • contractele de munca noi
  • orice modificare ulterioara a unui CIM referitoare la : funcția/ocupația, tipul contractului individual de muncă, durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată, durata timpului de muncă și repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Excepție: daca modificarea CIM se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia.

2.Cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii

Se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării:

  • perioada
  • cauzele de suspendare și
  • data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;

Exceptie: absențele nemotivate se transmit in registru în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării.

3.Cel tarziu la data incetarii CIM/la data luării la cunostinta a evenimentului ce a determinat încetarea CIM

  • data și temeiul legal al încetării contractului individual de muncă

4.In termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificării

  • salariul de bază lunar brut
  • indemnizațiile
  • sporurile, precum și
  • alte adaosuri

5.In termen de 3 zile lucratoare de la aparitia modificarii:

a) datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituție/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare – CUI, codul de identificare fiscală – CIF, sediul social și numele și prenumele reprezentantului legal – pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, domiciliul – pentru persoanele fizice;

b) datele de identificare ale salariaților, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetățenia și țara de proveniență – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spațiul Economic European – SEE;

Important! Orice corecție a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoștință de acestea.

Articole similare

Comentariul tau aici