Raportul Z – emitere, monografii, arhivare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Raportul Z are o importanta ridicata in contabilitate fiindca, in cazul firmelor care au obligatia de dotare cu casa de marcat reprezinta principalul document de reflectare a vanzarilor.

Ce trebuie sa stii despre raportul Z?

1.Raportul Z este raportul fiscal de închidere zilnică si este documentul emis cu aparatul de marcat electronic fiscal care conține date de sinteză cu caracter fiscal:

 • denumirea și codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent;
 • adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv;
 • data și ora emiterii;
 • numărul bonurilor emise în ziua respectivă;
 • valoarea totală a operațiunilor efectuate și totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

2.Raportul fiscal de închidere zilnică emis de aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să conțină pe lângă datele de mai sus și următoarele date:

 • numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, valoarea totală a acestora, total taxă pe valoarea adăugată aferentă
 • identificatorul jurnalului electronic
 •  numărul și valoarea reducerilor, anulărilor,
 • sume de serviciu, precum și
 • sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plată utilizat.

Ce sunt sumele de serviciu ?

Sumele de serviciu reprezintă sumele de bani utilizate pentru plata restului către client, puse la dispoziția operatorului aparatului de marcat electronic fiscal la începutul fiecărei zile de lucru. Acestea se regăsesc în soldul contului de casă și, de asemenea, în soldul de la sfârșitul zilei de lucru.

3.Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul avut în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. 

4.Arhivare: raportul fiscal de închidere zilnică se arhiveaza pe o perioadă de 5 ani.

Daca utilizezi SmartBill Conta inregistrarea raportului Z este foarte usor de realizat.

Ai o optiune separata in cadrul meniului de vanzari, asa cum se poate observa mai jos:

In fereastra de intoducere a datelor trebuie sa introduci separat:

 • numarul de bonuri fara factura si numarul de bonuri cu factura, in aplicatie existand ferestre diferite de introducere a datelor fiindca si raportarile sunt diferite;
 • poti alege casa de marcat, optiune utila daca ai mai multe case de marcat si astfel mai multe rapoarte Z de introdus.

Apoi, atunci cand introduci suma bonului, poti alege mai multe optiuni de incasare, cu mentiunea ca aplicatia va afisa dupa fiecare operatiune restul de incasat:

Poti alege sa treci inclusiv centrul de cost, daca doresti sa analizezi mai mult evolutia firmei pe activitati sau departamente.

Iata si notele contabile generate:

Daca alegi sa introduci un Raport Z pentru bonuri care au si facturi, atunci aplicatia iti permite sa alegi din lista facturile care sa fie inchise de respectiva incasare.

Intrebari:

 • O entitate nu are incasari intr-o zi. Trebuie scos raport Z?

Daca aparatul de marcat electronic fiscal a fost pus in functiune, trebuie generat raportul Z la inchiderea zilei fiscale, chiar daca nu au fost emise bonuri fiscale.

 • La sfarsitul zilei, dupa scoaterea raportului Z, din diverse motive, se mai face o incasare. Cum se procedeaza?

Legislatia in vigoare nu interzice existenta a mai multe rapoarte Z intr-o zi calendaristica. Asadar, se va mai scoate un Z dupa incasarea respectiva.

Articole similare

Comentariul tau aici