Schimbare carte de identitate- trebuie act aditional la CIM si modificare in REVISAL?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Schimbarea cartii de identitate poate sa apara din diverse motive : schimbarea numelui, a adresei, expirarea perioadei pentru care a fost emis, etc.

Iata care sunt prevederile legislatiei in vigoare privind datele personale ale salariatilor care se inregistreaza in REVISAL.

HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților arata ca angajatorii completează registrul în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ:

……b) datele de identificare ale salariaților, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetățenia și țara de proveniență – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spațiul Economic European – SEE

Daca dorim sa introducem un salariat in REVISAL, in primul ecran se introduce doar numele si CNP-ul:

iar in ecranul al doilea se completeaza adresa completa:

Asadar, putem desprinde mai multe situatii:

Carte de identitate expirata, restul elementelor sunt la fel:

  • Daca este vorba de refacerea cartii de indentitate ca urmare a faptului ca a expirat perioada de valabilitate si toate celelalte elemente sunt identice – nu se opereaza in REVISAL nimic, fiindca seria si nr cartii de indentitate nu se completeaza in REVISAL, iar restul datelor: nume, adresa, CNP au ramas la fel;

Carte de indentitate refacuta ca urmare a schimbarii numelui:

  • Daca angajatul si-a schimbat cartea de indentitate ca urmare a schimbarii numelui, aceasta informatie trebuie inregistrata in REVISAL, in campurile dedicate , asa cum am aratat in imaginile de mai sus. Asa cum se arata la litera b) din art. 3 al HG 905/2017, articol citat mai sus, angajatorii trebuie sa comunice numele persoanei in REVISAL. Mai mult, orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) se transmite ITM în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției modificării.

In concluzie, daca angajatul si-a modificat numele, informatia trebuie comunicata in REVISAL in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.

Carte de indentitate refacuta ca urmare a schimbarii adresei:

  • Daca angajatul si-a schimbat doar adresa din cartea de identitate, aceasta informatie nu figureaza in lista datelor personale prevazute de HG 905/2017 la art 3 lit b). Cu toate acestea, modificarea adresei figureaza in aplicatia REVISAL , asa cum am aratat mai sus. Prin urmare, desi nu exista in prevederile legislative aspecte care sa reglementeze declararea schimbarii adresei si prin urmare nici sanctiuni aplicabile, apreciem ca modificarea adresei sa va inregistra in aplicatia REVISAL insa nu exista obligativitatea comunicarii la ITM a acestei actualizari a registrului .

In ce priveste obligatia de incheiere a actului aditional, avem prevederile art. 17 din Codul muncii care arata ca:

(3) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente:
a) identitatea părților;

………………….
(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă.
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Pe de alta parte avem art. 41 alin (3) din Codul muncii care arata ca :

(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condițiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă și timpul de odihnă.

Astfel, analizand cele 2 articole de lege, consideram ca in cazul schimbarii CIM nu se mai face act aditional la contractul de munca. Se opereaza modificarile in REVISAL pe baza copiei dupa noua carte de identitate care se anexeaza la dosarul de personal.

Articole similare

Comentariul tau aici