Se pot acorda ore suplimentare in cursul unei delegatii ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

De multe ori in cursul unei delegatii, programul se prelungeste peste programul normal de activitate.

Se pune intrebarea daca un angajat care pleaca in delagatie si primeste diruna, poate beneficia si de ore suplimentare?

Codul muncii prevede la art 120-123 urmatoarele:

  • Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară.
  • Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În aceste condiții salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
  • În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut mai sus în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Sporul pentru munca suplimentară, se stabilește prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, și nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

Timpul de muncă este orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare (art 111 Codul muncii).

Asadar concluzionam ca:

  • diurna se acorda ca urmare a efectuarii delegatiei -in conditiile legii
  • transportul pana la locul prestarii muncii nu este inclus in timpul de munca
  • daca munca efectiv prestata depaseste numarul de ore stabilit conform contractului atunci beneficiaza de prevederile legii privinf orele suplimentare (recompensare cu ore libere sau plata in plus).

Articole similare

Comentariul tau aici