Ultimele declaratii scadente ale lunii octombrie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! MIERCURI, 30 octombrie Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394 CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România,…

Mai mult

Sucurile cu zahar ar pute fi supuse accizelor din 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Se impune adoptarea unor masuri in vederea combaterii cunsumului de bauturi racoritoare cu continut ridicat de zaharuri libere, prin introducerea acestora in sfera produselor supuse accizelor nearmonizate. Bauturile racoritoare cu un continut ridicat de zaharuri libere reprezinta orice bauturi racoritoare cu un continut de zaharuri libere de cel putin 5 grame per…

Mai mult

Acciza specifica la tigarete

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial, Partea I nr. 1049 din 27.12.2016, a fost publicat Ordinul nr. 2883/2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete. Acesta prevede urmatoarele: “Art. 1. – Nivelul accizei specifice la ţigarete în perioada 1 ianuarie 2017-31 martie 2017 este de 334,17 lei/1.000 ţigarete. Art. 2. – Prezentul ordin se publică…

Mai mult

Constituirea de garantii care sa asigure plata accizelor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Intrebare : Un antrepozitar autorizat poate să utilizeze o poliţă de asigurare în locul unei scrisori de garanţie bancară care să asigure plata accizelor ce pot deveni exigibile ? Raspuns ANAF, 28.06.2016 : Potrivit Codului fiscal, antrepozitarul autorizat are obligația depunerii la autoritatea competentă a unei garanții, care să asigure plata accizelor…

Mai mult

Documente pentru vanzarea uleiurilor uzate (speta ANAF-accize)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Intrebare :Ce documente se întocmesc pentru vânzarea uleiurilor uzate, în vederea procesării ? Raspuns ANAF,10.06.2016 Vânzarea de catre un operator economic autorizat sa colecteze reziduuri de produse energetice de tipul uleiurilor uzate, în vederea procesării, poate avea loc numai pe bază de factură sau aviz de însoţire, vizate atât de reprezentantul…

Mai mult

Accize si fonduri speciale

În categoria impozitelor, taxelor şi vărsămintelor datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, de regulă, se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, vărsămintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcă în contabilitatea analitică pe feluri de…

Mai mult

Cat reprezinta accizele si TVA din pretul unui produs?

In ceea ce priveste impozitele indirecte, taxele de consumatie precum accizele si TVA ocupa cea mai mare pondere din pretul final pe care il plateste consumatorii. Spre exemplu, dintr-un pachet de 20 de tigari, valoarea echivalenta in bani  pentru 16 tigari este reprezentata de accize si TVA care merg la bugetul statului. Astfel, 80 % din pretul  unui pachet de…

Mai mult

Scutirea de la plata accizelor pentru gazul natural- comunicat MFinante

” Prin Hotărârea Guvernului nr.77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, s-a prevăzut că pentru a beneficia de scutirea directă de la plata accizelor prevăzută pentru gazul natural la art. 206.60 din Codul fiscal, utilizatorii au obligaţia depunerii unei notificări la autoritatea vamală teritorială începând cu data…

Mai mult

Modificari legate de platitorii de accize si restituirea acestora

Baza legala : O.G. nr. 28/2013 publicata in Monitorul oficial nr. 553/2013; Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare Conform noilor modificari aduse de O.G. nr. 28/2013 cu valabilitate de la 01.09.2013 cu privire la platitorii de accize se disting urmatoarele : – sub aspectul incadrarii in categoria platitorilor de accize sunt evidentiati :  operatorii economici care produc sau cumpara…

Mai mult

Gazul natural, produs accizabil

Conform art. 206.17 din Codul fiscal : (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar accizele vor deveni exigibile la momentul furnizării de către distribuitorii sau redistribuitorii autorizaţi potrivit legii direct către consumatorii finali. (2) Operatorii economici autorizaţi în domeniul gazului natural au obligaţia de a se înregistra la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice. (3) Atunci când…

Mai mult

Plata accizelor la bugetul de stat

(1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile, cu excepţia cazurilor pentru care codul fiscal prevede în mod expres alt termen de plată. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau…

Mai mult

Importul (accize)

Import reprezintă orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului comunitar, cu excepţia: a) plasării produselor accizabile importate sub regim vamal suspensiv în România; b) distrugerii sub supravegherea autorităţii vamale a produselor accizabile; c) plasării produselor accizabile în zone libere, antrepozite libere sau porturi libere, în condiţiile prevăzute de legislaţia vamală în vigoare. Se consideră de asemenea import: a) scoaterea…

Mai mult

Responsabilitatile platitorilor de accize

Orice plătitor de accize poartă răspunderea pentru calcularea corectă şi plata la termenul legal a accizelor către bugetul de stat şi pentru depunerea la termenul legal a declaraţiilor de accize la autoritatea competentă Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sunt obligaţi să depună la autoritatea competentă o situaţie care să conţină informaţii cu privire la produsele accizabile: stocul de materii prime şi…

Mai mult

Noutati legislative – accize si TVA

În şedinţa de guvern din 23.07.2010 au fost aprobate normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale Astfel, în materia TVA, Hotărârea pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, prevede: – introducerea unor prevederi de…

Mai mult

Garantii pentru plata accizelor

Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat și expeditorul înregistrat au obligația depunerii la autoritatea competentă a unei garanții, conform prevederilor din normele metodologice, care să asigure plata accizelor care pot deveni exigibile. În situația în care antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat și expeditorul înregistrat înregistrează obligații fiscale restante cu mai mult de 30 de zile, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, garanția…

Mai mult

Plata accizelor la bugetul de stat

Ordonanta de urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal face urmatoarele precizari legate de plata accizelor la bugetul de stat : (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile,…

Mai mult

Eliberarea pentru consum a accizelor

Conform Codului Fiscal, eliberarea pentru consum a accizelor reprezinta : a) orice iesire, inclusiv ocazionala, a produselor accizabile din regimul suspensiv; b) orice productie, inclusiv ocazionala, de produse accizabile in afara regimului suspensiv; c) orice import, inclusiv ocazional, de produse accizabile – cu exceptia energiei electrice, gazului natural, carbunelui si cocsului , daca produsele accizabile nu sunt plasate in regim…

Mai mult

Modificari cod fiscal “Accize şi alte taxe speciale”

In 25 februarie 2009 a fost emisa Hotararea nr. 192 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 Data intrarii in vigoare este 09/03/2009. Modificarile se refera la Titlul VII “Accize şi alte taxe speciale” 1. La punctul 5^1.3, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul…

Mai mult

Accize – berea

Din punct de vedere a Codului Fiscal bere reprezinta orice produs incadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care contine un amestec de bere si de bauturi nealcoolice, incadrat la codul NC 2206 00, avand, si intr-un caz si in altul, o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% in volum. Pentru berea produsa de micii producatori independenti, care…

Mai mult