Acciza specifica la tigarete

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In Monitorul Oficial, Partea I nr. 1049 din 27.12.2016, a fost publicat Ordinul nr. 2883/2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete. Acesta prevede urmatoarele: “Art. 1. – Nivelul accizei specifice la ţigarete în perioada 1 ianuarie 2017-31 martie 2017 este de 334,17 lei/1.000 ţigarete. Art. 2....

Constituirea de garantii care sa asigure plata accizelor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Intrebare : Un antrepozitar autorizat poate să utilizeze o poliţă de asigurare în locul unei scrisori de garanţie bancară care să asigure plata accizelor ce pot deveni exigibile ? Raspuns ANAF, 28.06.2016 : Potrivit Codului fiscal, antrepozitarul autorizat are obligația depunerii la autoritatea competentă a unei garanții,...

Documente pentru vanzarea uleiurilor uzate (speta ANAF-accize)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Intrebare :Ce documente se întocmesc pentru vânzarea uleiurilor uzate, în vederea procesării ? Raspuns ANAF,10.06.2016 Vânzarea de catre un operator economic autorizat sa colecteze reziduuri de produse energetice de tipul uleiurilor uzate, în vederea procesării, poate avea loc numai pe bază de factură sau aviz de însoţire,...

Accize si fonduri speciale

În categoria impozitelor, taxelor şi vărsămintelor datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, de regulă, se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, vărsămintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcă...

Cat reprezinta accizele si TVA din pretul unui produs?

In ceea ce priveste impozitele indirecte, taxele de consumatie precum accizele si TVA ocupa cea mai mare pondere din pretul final pe care il plateste consumatorii. Spre exemplu, dintr-un pachet de 20 de tigari, valoarea echivalenta in bani  pentru 16 tigari este reprezentata de accize si TVA care merg la bugetul statului. Astfel, 80 % din pretul  unui pachet de tigari este format din accize si TVA...

Scutirea de la plata accizelor pentru gazul natural- comunicat MFinante

” Prin Hotărârea Guvernului nr.77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, s-a prevăzut că pentru a beneficia de scutirea directă de la plata accizelor prevăzută pentru gazul natural la art. 206.60 din Codul fiscal, utilizatorii au obligaţia depunerii unei notificări...

Modificari legate de platitorii de accize si restituirea acestora

Baza legala : O.G. nr. 28/2013 publicata in Monitorul oficial nr. 553/2013; Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare Conform noilor modificari aduse de O.G. nr. 28/2013 cu valabilitate de la 01.09.2013 cu privire la platitorii de accize se disting urmatoarele : – sub aspectul incadrarii in categoria platitorilor de accize sunt evidentiati :  operatorii economici care produc sau...

Gazul natural, produs accizabil

Conform art. 206.17 din Codul fiscal : (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar accizele vor deveni exigibile la momentul furnizării de către distribuitorii sau redistribuitorii autorizaţi potrivit legii direct către consumatorii finali. (2) Operatorii economici autorizaţi în domeniul gazului natural au obligaţia de a se înregistra la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute...

Plata accizelor la bugetul de stat

(1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile, cu excepţia cazurilor pentru care codul fiscal prevede în mod expres alt termen de plată. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau de gaz natural, termenul de...

Importul (accize)

Import reprezintă orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului comunitar, cu excepţia: a) plasării produselor accizabile importate sub regim vamal suspensiv în România; b) distrugerii sub supravegherea autorităţii vamale a produselor accizabile; c) plasării produselor accizabile în zone libere, antrepozite libere sau porturi libere, în condiţiile prevăzute de legislaţia vamală...

Responsabilitatile platitorilor de accize

Orice plătitor de accize poartă răspunderea pentru calcularea corectă şi plata la termenul legal a accizelor către bugetul de stat şi pentru depunerea la termenul legal a declaraţiilor de accize la autoritatea competentă Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sunt obligaţi să depună la autoritatea competentă o situaţie care să conţină informaţii cu privire la produsele accizabile:...

Noutati legislative – accize si TVA

În şedinţa de guvern din 23.07.2010 au fost aprobate normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale Astfel, în materia TVA, Hotărârea pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, prevede: –...

Garantii pentru plata accizelor

Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat și expeditorul înregistrat au obligația depunerii la autoritatea competentă a unei garanții, conform prevederilor din normele metodologice, care să asigure plata accizelor care pot deveni exigibile. În situația în care antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat și expeditorul înregistrat înregistrează obligații fiscale restante...

Plata accizelor la bugetul de stat

Ordonanta de urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal face urmatoarele precizari legate de plata accizelor la bugetul de stat : (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile, cu excepţia cazurilor pentru...

Nivelul accizelor pentru tigarete

In 31 martie 2009 a fost emis ORDINUL nr. 614 privind nivelul accizei minime pentru tigarete, avand data intrarii in vigoare 01 aprilie 2009. Conform acestuia : Nivelul accizei minime pentru tigarete în perioada 1 aprilie – 31 august 2009 inclusiv este de 51,87 euro/1.000 de tigarete, respectiv de 193,81 lei/1.000 de tigarete. Articole similareImportul (accize)Noutati legislative –...

Eliberarea pentru consum a accizelor

Conform Codului Fiscal, eliberarea pentru consum a accizelor reprezinta : a) orice iesire, inclusiv ocazionala, a produselor accizabile din regimul suspensiv; b) orice productie, inclusiv ocazionala, de produse accizabile in afara regimului suspensiv; c) orice import, inclusiv ocazional, de produse accizabile – cu exceptia energiei electrice, gazului natural, carbunelui si cocsului , daca produsele...

Modificari cod fiscal “Accize şi alte taxe speciale”

In 25 februarie 2009 a fost emisa Hotararea nr. 192 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 Data intrarii in vigoare este 09/03/2009. Modificarile se refera la Titlul VII “Accize şi alte taxe speciale” 1. La punctul 5^1.3, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul...

Accize – berea

Din punct de vedere a Codului Fiscal bere reprezinta orice produs incadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care contine un amestec de bere si de bauturi nealcoolice, incadrat la codul NC 2206 00, avand, si intr-un caz si in altul, o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% in volum. Pentru berea produsa de micii producatori independenti, care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala...

Accizele

Unul dintre impozitele reglementate de codul fiscal se refera la accize. Marea majoritate a agentilor economici nu sunt afectati de acest impozit dar unele notiuni de baza ar trebui sa le retinem cu totii, chiar daca nu avem legatura cu acest domeniu. Mai ales in grilele pentru examentul de consulant fiscal se regasesc adesea intrebari legate de acest capitol. Pentru ce datoram accize ? Accizele armonizate...

Codul de accize/Nomenclatorul codurilor de produse accizabile

In 15 decembrie 2008 a fost publicat Ordinul 3661 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate. Data intrarii in vigoare este 29/12/2008. Scopul acestui ordin este de a aproba : • configuratia codului de accize si • nomenclatorul codurilor de produse accizabile armonizate 1.Configuratia codului de accize 1. Pentru antrepozitarul...