Ce prevede Codul Fiscal cu privire la amortizare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii mijloacelor fixe amortizabile, precum si investitiile efectuate la acestea se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit prevederilor prezentului articol.

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;
 • are o valoare fiscala egala sau mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului;
 • are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Sunt considerate mijloace fixe amortizabile:

 • investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatiune si altele asemenea;
 • mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala; acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;
 • investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante minerale utile, precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei in subteran si la suprafata;
 • investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;
 • investitiile efectuate din surse proprii, concretizate in bunuri noi, de natura celor apartinand domeniului public, precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietate publica;
 • amenajarile de terenuri;
 • activele biologice, inregistrate de catre contribuabili potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
 • mijloacele fixe detinute si utilizate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale;
 • investitiile efectuate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale.

Nu reprezinta active amortizabile:

 • terenurile, inclusiv cele impadurite;
 • tablourile si operele de arta;
 • fondul comercial;
 • lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;
 • bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare;
 • orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii, potrivit normelor;
 • casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decat cele utilizate pentru desfasurarea activitatii economice;
 • imobilizarile necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, incadrate astfel potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli:

 • In cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;
 • In cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor de lucru, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;
 • In cazul oricarui altui mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva.

In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix amortizabil.

In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:

 • 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;
 • 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 6 si 10 ani;
 • 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.

Exemplu de calcul al amortizarii prin utilizarea regimului de amortizare degresiva. Pentru un mijloc fix se dau urmatoarele date:

– valoarea de intrare: 350.000 lei;

– durata normala de functionare conform catalogului: 10 ani;

– cota anuala de amortizare: 10%;

– cota anuala de amortizare degresiva: 10% x 2,0 = 20%;

Amortizarea anuala se va calcula astfel:

An Modul
de calcul
Amortizarea
anuala degresiva
(lei)
Valoarea ramasa
(lei)
1 350.000 x 20% 70.000 280.000
2 280.000 x 20% 56.000 224.000
3 224.000 x 20% 44.800 179.200
4 179.200 x 20% 35.840 143.360
5 143.360 x 20% 28.672 114.688
6 114.688/5 ani 22.937,6 91.750,4
7 91.750,40/4 ani 22.937,6 68.812,8
8 68.812,80/3 ani 22.937,6 45.875,2
9 45.875,20/2 ani 22.937,6 22.937,6
10 22.937,60/1 an 22.937,6 0

 

In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza:

 • pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;
 • pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.

 

Sursa: Codul fiscal si normele metodologice

Articole similare