Analiza rezultatului din exploatare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Analiza rezultatului din exploatare este prezentata in notele explicative la situatiile financiare. Iata un model :  1.Cifra de afaceri 2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate ( 3+4+5) 3.Cheltuielile activităţii de bază 4.Cheltuielile activităţilor auxiliare 5.Cheltuielile indirecte de producţie 6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 7.Cheltuieli de desfacere; 8.Cheltuieli…

Mai mult

Formarea costulului de productie al stocurilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor cuprinde: cheltuielile directe aferente producţiei, precum: costuri cu materiale directe; energie consumată în scopuri tehnologice; manopera directă şi alte cheltuieli directe de producţie; costul proiectării produselor, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora.…

Mai mult

Ce nu trebuie sa cuprinda costul stocurilor ?

Conform Ordinului 3055/2009, urmatoarele cheltuieli care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci trebuie recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit, sunt următoarele: pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei; cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior…

Mai mult

Determinarea costului de productie sau de prelucrare a stocurilor

În contabilitatea financiară cheltuielile sunt grupate după natura lor, iar în contabilitatea de gestiune, pentru calculul costurilor bunurilor, acestea se clasifică astfel: • cheltuieli directe; • cheltuieli indirecte de producţie; • cheltuieli generale de administraţie şi • cheltuieli de desfacere Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli care se identifică pe un anumit obiect de calculaţie (produs, serviciu, lucrare, comandă, fază ,…

Mai mult

IAS 2 Stocuri

Obiectivul acestui standard este de a descrie tratamentul contabil pentru stocuri. Problema fundamentala o reprezinta valoarea costului ce urmeaza a fi recunoscuta drept activ si reportata pana cand veniturile aferente sunt recunoscute. Acest standard face recomandari cu privire la determinarea costului si la recunoasterea ulterioara drept cheltuiala, incluzand orice diminuare pana la a valorii pana la valoarea realizabila neta. De…

Mai mult