Clauza de neconcurenta

In contractele individuale de munca, exista posibilitatea inserarii anumitor anumite clauze specifice , astfel:

a) clauza cu privire la formarea profesionala;

b) clauza de neconcurenta;

c) clauza de mobilitate;

d) clauza de confidentialitate.

Clauza de neconcurenta

Aceasta clauza poate fi inserata de a inceput in contractul de munca sau in timpul derularii acestuia.

Prin aceasta salariatul este obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.

Cand isi produce efectele ?

Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret

• activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului;

• cuantumul indemnizatiei de neconcurenta;

• perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta;

• tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, precum si

• aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.

Nivelul indemnizatiei

Indemnizatia datorata salariatului nu are natura salariala, se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca.

Durata

Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca.

Interzicerea exercitarea profesiei

Clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine.

La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial pentru munca instanta competenta poate diminua efectele clauzei de neconcurenta.

Consecintele nerespectarii

In cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

Articole similare

Comentariul tau aici