Ce ar trebui sa stii despre incheierea contractului individual de munca ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit…

Mai mult

Perioada de proba constituie vechime in munca – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Totodata, pentru verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu…

Mai mult

Perioada de proba – constituie vechime in munca?

Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. In cazul in care in prealabil sunteti supusi unei perioade de probe, sa stiti ca si perioada de probă constituie vechime în muncă. Cat poate sa dureze perioada de proba? Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă…

Mai mult

10 modificari aduse Codului muncii in 2015 -Legea 12 din 2015

1. Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă. Fac excepţie concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condiţiile art. 155 şi 156. 2. La articolul 56 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: ” c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare…

Mai mult

Concediul de odihna al salariatilor din administratia publica

Concediul de odihna Salariatii din administratia publica au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un   concediu de odihna platit, cu o durata de 21 sau 25 zile lucraroare, in raport cu vechimea lor in munca, dupa cum urmeaza: Vechimea in munca Durata concediului – pana la 10 ani 21 zile lucraroare – peste 10 ani 25 zile lucratoare Salariatii din…

Mai mult

Concediul si indemnizatia pt cresterea copilului – 1 ianuarie 2011

Miercuri, 8 decembrie 2010, Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă, care reglementează noul mod de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului începând cu data de 1 ianuarie 2011. Noile prevederi privind acordarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se vor aplica doar pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011. Pentru copiii născuţi până la data…

Mai mult