Dobanzi in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget

Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut, până la data stingerii prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor. În cazul creanţelor contribuabilului rezultate din anularea unui act administrativ fiscal prin care au fost stabilite obligaţii fiscale de plată şi…

Mai mult

Dobanzile si penalitatile de intarziere – afla cat trebuie sa platesti in plus daca nu ai achitat obligatiile la scadenta

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere; IMPORTANT! Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând…

Mai mult

Dobanzi si penalitati de intarziere

Dobanzile si penalitatile de intarziere se datoreaza de catre persoanele fizice sau juridice care nu au achitat obligatiile de plata in termenul cuvenit de lege. Acestea se datoreaza pentru perioada de zile scursa dupa termenul de plata. Stabilirea dobanzilor si a penalitatilor se face prin ordinul presedintelui ANAF. Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării…

Mai mult

Penalitati la plata obligatiilor fiscale

Ministerul Finanţelor Publice a simplificat regimul de penalităţi pentru întârzierea la plata obligaţiilor fiscale, o măsură care vine în sprijinul agenţilor economici A fost aprobată OUG pentru completarea şi modificarea Codului de Procedură Fiscală care prevede o reducere a dobânzilor de întârziere pentru creanţe bugetare de la 0,1% la 0,05%, pentru fiecare zi de întârziere, de două ori mai mică…

Mai mult

Noul Proiect pentru completarea Codului de procedura fiscala

Iata masurile propuse : Art. I – Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 4 se abrogă. 2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,…

Mai mult