Ce sunt accesoriile la obligatiile fiscale?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Obligatiile fiscale ale unui contribuabil (respectiv suma pe care o are de platit la buget) pot fi : a) principale sau b) accesorii: respectiv o obligatie de plată sau de restituire a: dobânzilor penalităților ( de intarziere sau nedeclarare) majorărilor, aferente unor obligații fiscale principale; Iata si o definitie mai detaliata a…

Mai mult

Comunicat AJFP Arges referitor la obligatiile de plata restante

Prin obligatii fiscale restante se intelege: Obligatii fiscale pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata; Diferentele de obligatii fiscale principale si accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut. Nu sunt considerate obligatii fiscale restante: Obligatiile fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit…

Mai mult

Termenul zilei: obligatii fiscale accesorii

Obligaţiile fiscale accesorii se aplica pentru neachitarea la timp a obligaţiilor fiscale, debitorul va suporta o serie de sancţiuni, datorând după termenul de scadenţă dobânzi şi penalităţi de întârziere. Nu sunt generatoare de obligaţii accesorii sumele datorate cu titlu de: amenzi, obligaţii accesorii, cheltuieli de executare silită ori cheltuieli judiciare. Accesoriile fiscale se calculează şi se datorează pentru perioada cuprinsă între termenul…

Mai mult

Noul Proiect pentru completarea Codului de procedura fiscala

Iata masurile propuse : Art. I – Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 4 se abrogă. 2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,…

Mai mult