CAPITAL SI REZERVE

Conform ordinului 3055/2009, capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: • aporturile de capital; • primele de capital; • rezervele; • rezultatul reportat; • rezultatul exercitiului financiar. La elaborarea situatiilor financiare, entitatile adopta conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu…

Mai mult

Evaluarea alternativelor de finantare

In cazul existentei mai multor posibilitati de finantare se poate utiliza o metoda care calculeaza punctul de indiferenta al profitului intre oricare doua metode diferite de finantare. Aceasta metoda presupune rezolvarea ecuatiei : [(PBIT- I)*(1-T)]/N1 =[(PBIT-I)*(1-T)]/N2 Unde : PBIT = Profitul inainte de plata dobanzii si a impozitului pe profit T = Cota de impozitare I = Dobanda de plata…

Mai mult