Transferul rezervei din reevaluare din 105 in 1175

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O 1802/2014 arata la punctul 109 ca surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat. Cu alte cuvinte, se transfera din contul 105 in contul…

Mai mult

Contul 105- functionalitate, monografii, prevederile O 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Cu ajutorul contul 105 “Rezerve din reevaluare” se tine evidența rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale. In debit se inregistreaza In credit se inregistreaza – capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câștig realizat, respectiv la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit…

Mai mult

Cum functioneaza contul 105 – Rezerve din reevaluare ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale, in conformitate cu prevederile prezentelor reglementari, trebuie reflectat in debitul sau creditul contului 105 “Rezerve din reevaluare”, dupa caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizarilor corporale din prezentele reglementari. Contul 105 “Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv. Evidentierea rezervelor…

Mai mult

Functionalitate contului 105 – Rezerve din reevaluare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale, in conformitate cu prevederile prezentelor reglementari, trebuie reflectat in debitul sau creditul contului 105 “Rezerve din reevaluare”, dupa caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizarilor corporale din prezentele reglementari. Contul 105 “Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv. Evidentierea rezervelor…

Mai mult

Functionarea contul 106 “Rezerve”

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Rezervele  din reevaluare Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului 105 “Rezerve din reevaluare”, după caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din Ordinul 1802/2014. Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare corporală în…

Mai mult

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – contul 105

In cazul in care , ulterior recunoasterii initiale ca active, valoarea acelui activ este data pe seama reevaluarii, acea valoare va fi atribuita actibului, si nu costul initial de achizitie/productie. Contul 105 “Rezerve din reevalare” Contabilitatea rezervelor din reevaluare Achizitionare mijloc de transport %                                …

Mai mult

CAPITAL SI REZERVE

Conform ordinului 3055/2009, capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: • aporturile de capital; • primele de capital; • rezervele; • rezultatul reportat; • rezultatul exercitiului financiar. La elaborarea situatiilor financiare, entitatile adopta conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu…

Mai mult

Reevaluarea mijloacelor fixe

Asa cum se stie, conform IAS 16 atunci cand se reevalueaza un mijloc fix : – orice crestere a valorii acestuia prin reevaluarea determina o debitare a contului aferent mijlocului fix, si concomitent o creditare a contului de rezerve din reevaluare, cu conditia ca aceasta crestere sa nu reverseze o descrestere anterioara recunoscuta ca si cheltuiala in contul de profit…

Mai mult