Bonificatii la impozitul pe venit si pe profit OUG 153/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG 153/2020 incepand cu anul 2021 se vor acorda facilitati fiscale societatilor care au capital pozitiv pentru a stimula imbunatatirea capitalurilor proprii ale firmelor. Astfel, incepand cu 01.01.2021, firmele beneficiaza de o reducere a impozitului datorat in urmatoarele procente:a) 2%, in cazul in care capitalul propriu contabil, prezentat in situatiile…

Mai mult

Exemplul 3: calcul bonificatie cf OUG 153/2020- micro infiintata in 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Presupunem ca avem urmatoarea situatie: microintreprindere infiintata in anul 2020 capital propriu pozitiv la 31.12.2021 impozitul micro calculat pe tot anul : 24.500 lei impozit micro la T4 (fara reducere) 3.000 lei nu s-au efectuat sponsorizari nu s-a achizitionat casa de marcat. datele din balanta comparativ 2020-2021 arata astfel: Date din balanta…

Mai mult

Azi la Pastila de contabilitate, alaturi de Vlad Dimitriu (TaxHouse), despre Capital propriu si Consolidare fiscala impozit pe profit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Dragi prieteni, azi la pastila de contabilitate am discutat despre capitalul propriu si consolidarea fiscala in ce priveste impozitul pe profit, alaturi de Vlad Dimitriu, Senior Tax Manager TaxHouse. Inregistrarea evenimentului este disponibila mai jos:

Mai mult

SINTEZA : Ce beneficii vor avea firmele care vor avea capital propriu pozitiv sau in crestere incepand cu 1 ianuarie 2021?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pentru inceput, sa stabilim ce este capitalul propriu, asa cum este prevazut in OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii / creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, publicata in MOF 817 din 4 septembrie 2020. Capital propriu ajustat În sensul acestui act normativ, capitalul…

Mai mult

Ce este capitalul propriu?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Capitalul și rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acționarilor asupra activelor unei entități, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital primele de capital rezervele rezultatul reportat rezultatul exercițiului financiar. In functie de indeplinirea unor criterii de marime, unele entitati au obligatia de a depune in cadrul situatiilor financiare anuale…

Mai mult

CAPITAL SI REZERVE

Conform ordinului 3055/2009, capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: • aporturile de capital; • primele de capital; • rezervele; • rezultatul reportat; • rezultatul exercitiului financiar. La elaborarea situatiilor financiare, entitatile adopta conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu…

Mai mult

IAS 32 – Instrumente financiare

IAS 32 stabileste principiile de pentru prezentarea instrumentelor financiare drept datorii sau capitaluri proprii. Mai jos sunt redate cate principii de baza cu care acest standard opereaza. Daca o entitate isi rascumpara propriile instrumente de capitaluri proprii , acele instrumente (” actiuni proprii” ) vor fi deduse din capitalurile proprii. Castigurile sau pierderile legate de urmatoarele operatiuni : • vanzarea;…

Mai mult

Gradul de indatorare, dobanzile si diferentele de curs

Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Capitalul imprumutat este reprezentat de totalitatea creditelor si imprumurilor cu termen de rambursare peste un an incepand de la data…

Mai mult

Structura bilantului

Conform ordinului 1.752/2005 bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege. Gruparea elementelor de activ si datorii se face dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate. Un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca…

Mai mult

Monografii contabile privind primele de capital

Contabilitatea primelor de capital se tine cu ajutorul conturilor : 1041 “Prime de emisiune ” 1042″ Prime de fuziune/divizare” 1043 ” Prime de aport” 1044 “Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni ” Toate sunt conturi de capitaluri si conturi de pasiv. Inregsitrarea unei emisiuni de actiuni : 2000 actiuni cu valoarea nominala 2 ron si valoarea de emisiune 2,5…

Mai mult