Tratamentul contabil al chiriei si garantiilor aferente contractelor de inchiriere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Prevederile Codului fiscal privind TVA la chirii Din punct de vedere fiscal inchirierea unui bun imobil este o operatiune scutita de taxa conform art. 292, alin. (2),  lit.e), din Codul fiscal. Cu toate aceste orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni respectand prevederile art.292, alin. (3) din Codul fiscal. Redam…

Mai mult

Tratamentul contabil al garantiilor

Operatiunea de constituire a garantiei pentru acoperirea eventualelor pagube sau distrugeri pe care locatarul le-ar putea aduce spatiului închiriat sau echipamentelor si instalatiilor existente în clãdire prin neutilizarea corespunzãtoare a acestora este o livrare de bunuri sau o prestare de servicii ? Prin urmare, se factureaza sau nu garantia ? si daca se factureaza, factura este sau nu cu TVA…

Mai mult