Monografie contabila- garantii de buna executie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Garantiile de buna executie se intalnesc foarte frecvent in cazul lucrarilor de constructii. Exista si alte tipuri de garantii, de exemplu in cazul contractelor de inchiriere de bunuri imobile sau de bunuri mobile corporale, persoana care inchiriaza bunurile poate percepe o garantie clientului sau pentru a se asigura in cazul deteriorarii…

Mai mult

Garantiile de buna executie – monografii contabile

Garantiile de buna executie se incadreaza in categoria imobilizarilor financiare si reprezinta sume retinute de catre beneficiar din contravaloarea lucrarilor prestate de catre furnizor. Exemple de garantii: • La inchirierea de bunuri imobile mobile, persoana care inchiriaza bunurile poate sa solicite clientului o garantie pentru a se asigura in cazul deteriorarii bunului sau a neplatii chiriei; • la licitatiile organizate…

Mai mult

Garantiile de buna executie – scurt ghid : monografii, TVA

I. Din punct de vedere contabil Garantiile de buna executie se incadreaza in categoria imobilizarilor financiare si reprezinta sume retinute de catre beneficiar din contravaloarea lucrarilor prestate de catre furnizor. Se mentin in aceasta categorie pe toata durata prevazuta in contract. Exemple de garantii: • La inchirierea de bunuri imobile mobile, persoana care inchiriaza bunurile poate sa solicite clientului o…

Mai mult

Tratamentul contabil al garantiilor

Operatiunea de constituire a garantiei pentru acoperirea eventualelor pagube sau distrugeri pe care locatarul le-ar putea aduce spatiului închiriat sau echipamentelor si instalatiilor existente în clãdire prin neutilizarea corespunzãtoare a acestora este o livrare de bunuri sau o prestare de servicii ? Prin urmare, se factureaza sau nu garantia ? si daca se factureaza, factura este sau nu cu TVA…

Mai mult

Credite bancare garantate de stat

Avand in vedere boom-ul economic din ultimii ani, companiile din Romania nu au fost foarte preocupate de gasirea unor alternative la modalitatile clasice de obtinere a finantarii.In acest fel, ne explicam ca nivelul garantiilor pe care statul le-a acordat prin FNGCIMM (Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii) a fost destul de redus pana in acest…

Mai mult
×
×