De retinut despre inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Cine poate efectua inventarierea?  In functie de situatie, inventarierea poate fi realizata de catre: 1. Comisiile de inventariere; 2. In cazul in care entitatea are un numar redus de salariati, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana; 3. Daca entitatea nu are niciun salariat, inventarierea este efectuata de catre administratori.…

Mai mult

Elementele necesare unui proces-verbal privind rezultatele inventarierii – OMFP 2861/2009

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform OMFP 2861/2009, dupa efectuarea inventarierii, rezultatele obtinute trebuie inscrise intr-un proces-verbal de catre comisia care efectueaza inventarierea. Acesta trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente: “data intocmirii; numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere; numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere; gestiunea/gestiunile inventariata/inventariate; data inceperii si…

Mai mult

Cine poate efectua inventarierea ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează de către comisii de inventariere, numite prin decizie scrisă. In decizia de numire se menţionează în mod obligatoriu componenţa comisiei (numele preşedintelui şi membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunea supusă inventarierii, data de începere…

Mai mult

Cand esti obligat sa efectuezi inventarierea potrivit prevederilor legislative?

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezintă ansamblul operatiunilor prin care se constată existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, la data la care aceasta se efectuează. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecărei entităti, precum si a bunurilor si valorilor…

Mai mult

Inventarierea la firmele mici

Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legii contabilitatii, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii. În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane aprobă proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care le transmit comisiilor de inventariere. De regula, inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor…

Mai mult

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conţină, în principal, următoarele elemente: • data întocmirii, • numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere, • numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere, • gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate, • data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere, • rezultatele inventarierii, • concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor…

Mai mult

Obligativitatea procedurilor proprii de inventariere

Stiati ca…… ……in scopul efectuarii inventarierii, conducerea entitatii trebuie sa stabileasca proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.   În vederea desfasurarii în bune conditii a operatiunilor de inventariere si evaluare, în comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare, tehnica si economica, cunoscatoare a domeniului de activitate.   (Ordinul 3055/2009)   De asemenea, Ordinul 2861/2009 care a intrat…

Mai mult

Cateva prevederi privind inventarierea patrimoniului

Conform Ordinului 2861/2009 răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane aprobă proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care le transmit comisiilor de inventariere. În condiţiile în care…

Mai mult

Norme noi!!! Modificari in organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului

In Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009 a aparut Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Ordin intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Cine are obligatia efectuarii inventarierii ?…

Mai mult

Inventarierea patrimoniului

Inventarierea anuala a patrimoniului se efectueaza cu respectarea ordinului 1753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv. Inventarierea elementelor de activ si de pasiv reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza. Conform…

Mai mult