Comunicat AJFP Arges referitor la obligatiile de plata restante

Prin obligatii fiscale restante se intelege: Obligatii fiscale pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata; Diferentele de obligatii fiscale principale si accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut. Nu sunt considerate obligatii fiscale restante: Obligatiile fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit…

Mai mult