Anunt ANAF : s-au actualizat listele celor care inregistreaza obligatii fiscale restante

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT ANAF a anuntat intr-un comunicat publicat in 03 august 2022 ca a actualizat pe portalul propriu listele persoanelor juridice care înregistrau obligații fiscale restante la 30.06.2022 și neachitate până la data de 31.07.2022.Astfel, situația centralizată se prezintă după cum urmează: lista contribuabililor mari cuprinde un număr de 93 contribuabili cu obligații fiscale…

Mai mult

ANAF a actualizat lista cu firmele cu datorii la stat restante la 30.06.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul ANAF exista o aplicatie prin care se pot verifica firmele care au obligatii fiscale restante la 30.06.2020. Linkul de unde se poate accesa este urmatorul: https://www.anaf.ro/restante/ Obligațiile fiscale restante ale contribuabililor persoane juridice care fac obiectul publicării sunt cele notificate, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la…

Mai mult

Obligatii fiscale restante sub o anumita limita – procedura

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 21 martie 2019 a intrat in vigoare – Procedura privind emiterea si comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita, din 13.03.2019. Potrivit acesteia, daca debitorul nu isi achita obligatiile fiscale principale la termenul de scadenta, organul…

Mai mult

Modificare privind publicarea debitorilor care inregistreaza restante fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit unui comunicat de presa de pe site-ul ANAF, se vor exclude din lista debitorilor cu obligatii fiscale restante persoanele, fizice sau juridice, ale caror datorii la buget sunt mai mici sau egale cu suma pe care trebuie sa o primeasca la randul lor de la buget, prin restituire sau rambursare. Prin urmare, listele…

Mai mult

Procedura de publicare de debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante

Baza legala : Ordinul nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, in vigoare din 03.02.2016. 1. În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista debitorilor care…

Mai mult

Comunicat AJFP Arges referitor la obligatiile de plata restante

Prin obligatii fiscale restante se intelege: Obligatii fiscale pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata; Diferentele de obligatii fiscale principale si accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut. Nu sunt considerate obligatii fiscale restante: Obligatiile fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit…

Mai mult

Termenul zilei : obligatii fiscale restante

Prin obligaţii fiscale restante se înţelege: a)obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată; b)diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut . Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante: a)obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată,…

Mai mult

Noutati fiscale: Ordonanta 17 publicata in 20 iulie 2015

Ordonanta 17/2015 a fost publicata in M.Of nr. 540 din 20.07.2015 Cuprins : Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 63, după alineatul (2) se…

Mai mult

Noi reglementari privind debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante

Baza legala: Ordin ANAF 2289/2010; OPANAF 380/2014 Prin aparitia noilor reglementari din OPANAF 380/2014 care modifica Ordinul ANAF 2289/2010  pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru  debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita, sunt aduse mai multe  modificari, dupa cum urmeaza: una dintre modificari priveste creantele fiscale restante aflate in sold la data…

Mai mult