Termene prevazute in legislatia muncii ce trebuie respectate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Termene legate de Revisal

Cele mai importante termene si drastic sanctionate in cazul nerespectarii, sunt cele referitoare la inregistrarea in Revisal.

 1. Angajat nou (inregistrare CIM) – cel tarziu in ultima zi inaintea inceperii activitatii de catre angajatul nou.
 2. Modificari ale salariului brut/sporuri/adaosuri– se inregistreaza in maxim 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.
 3. Alte modificari la CIM – cel tarziu in ziua lucratoare anterioara intrarii in vigoare a modificarii aduse de CIM (functie, timp de lucru, tipul de contract, etc.)
 4. Suspendarea CIM – cel tarziu in ziua lucratoare anterioara datei suspendarii.
 5. Incetarea suspendarii CIM – cel tarziu in ziua lucratoare anterioara datei incetarii suspendarii CIM.
 6. Incetarea contractului de munca – cel tarziu ziua incetarii sau ziua cand s-a luat la cunostinta.

Termene legate de clauze contractuale

 • In cazul in care angajatorul nu respecta obligatia de informa salariatul cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice, salariatul are dreptul sa sesizeze, in termen de 30 de zile de la data neindeplinirii obligatiei, instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre angajator a obligatiei de informare.
 • Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca.

Termene privind desfasurarea activitatii in strainatate

 • In cazul in care angajatorul nu respecta obligatia de a informa salariatul cu privire la desfasurarea activitatii in strainatate (durata perioadei de munca prestata in strainatate, moneda in care ii vor fi platite drepturile salariale, modalitatile de plata, conditiile de clima, reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara), salariatul are dreptul sa sesizeze, in termen de 30 de zile de la data neindeplinirii obligatiei, instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre angajator a obligatiei de informare.

Medicina muncii

 1. Perioade de emitere a unui certificat medical nou:
 2. Reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 6 luni  pentru locurile de munca cu expunere la factori nocivi;
 3. Un an pentru celelalte situatii;
 4. Periodic in cazul celor care sunt expusi la factori nocivi profesionali, desfasoara activitati cu risc de transmitere a unor boli si care lucreaza in sectroul alimentar, zootehnic, la instalatiile de aprovizionare cu apa potabila, colectivitati de copii.

Perioada de proba

 1. Durata perioadei de proba nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si 120 de zile lucratoare pentru functiile de conducere.
 2. Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.

Delegare

 1. Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.

Detasare

 1. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.

Modificari aduse contractului individual de munca (suspendare, incetare, concediere)

 1. Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului pentru concediu de cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani.
 2. Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului pentru concediu de cresterea copilului in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap,  pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.
 3. Emiterea deciziei de concediere in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii, in cazul in care salariatul este arestat preventiv sau la domiciliu pentru o perioada mai mare de 30 de zile, inaptitudine fizica/psihica sau nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.
 4. In termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba.

Termenul de preaviz

 1. Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de conducere.

Incheierea contractului individual de munca pe perioada determinata

 • Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni.

Perioada de proba pentru contractul incheiat pe perioada determinata

 • Perioada de proba pentru contractul individual de munca pe durata determinata nu poate depasi:
 • 5 zile lucratoare – durata contractului de munca mai mica de 3 luni;
 • 15 zile lucratoare – durata contractului de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;
 • 30 de zile lucratoare – durata contractului de munca  mai mare de 6 luni
 • 45 de zile lucratoare – pentru salariatii incadrati in functii de conducere – durata contractului mai mare de 6 luni

Perioada de proba pentru contractul de munca temporara

 • Prin contractul de munca temporara se poate stabili o perioada de proba pentru realizarea misiunii, a carei durata nu poate fi mai mare de:
 • 2 zile lucratoare – durata contractului de munca temporara mai mica sau egala cu o luna;
 • 5 zile lucratoare – durata contractului de munca temporara cuprinsa intre o luna si 3 luni;
 • 15 zile lucratoare – durata contractului de munca temporara cuoprinsa intre 3 si 6 luni
 • 20 de zile lucratoare – durata contractului de munca temporara mai mare de 6 luni;
 • 30 de zile lucratoare – durata contractului de munca temporara pentru functii de conducere, perioada mai mare de 6 luni
 • Misiunea de munca temporara se stabilește pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni. Durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata inițiala a misiunii, nu poate conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni.
 • Perioada de proba pentru contractul de munca temporara, nu poate fi mai mare de:
 • 2 zile lucratoare – durata contractului mai mica sau egala cu o luna;
 • 5 zile lucratoare – durata contractului cuprinsa intre o luna si 3 luni;
 • 15 zile lucratoare – durata contractului cuprinsa intre 3 si 6 luni;
 • 20 zile lucratoare – durata contractului mai mare de 6 luni;
 • 30 de zile lucratoare – pentru salariatii incadrati in functii de conducere – durata contractului de munca temporara mai mare de 6 luni

Durata timpului de munca

 • Pentru salariatii angajați cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe saptamana. In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe saptamana.
 • Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depași 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
 • Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.
 • Repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica.

Munca suplimentara

 • Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.
 • Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu poat presta munca suplimentara.

Pauza de masa

 • In cazurile in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore, salariații au dreptul la pauza de masa si la alte pauze, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

Concediu de odihna anual

 • Durata minima a conceidului de odihna annual – 20 de zile lucratoare. Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel puțin 3 zile lucratoare.

Formare profesionala

 • Participarea la programe de formare profesionala:
 • Cel putin o data la 2 ani – pentru angajatorii care au cel putin 21 de salariati;
 • Cel putin o data la 3 ani – pentru angajatorii care au sub 21 de salariati.

Articole similare

Comentariul tau aici