Incadrarea in munca a minorilor- prevederi legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Restrictii privind incadrarea in munca O persoana fizica dobândește capacitate de muncă atunci cand implineste 16 ani.Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale,…

Mai mult

S-au publicat instructiunile privind depunerea la vama a declaratiilor privind numerarul insotit sau neinsotit – O 1958/13.12.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 1176 din 13.12.2021 s-a publicat Ordinul 1958 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea la autoritatea vamală a declarațiilor referitoare la numerarul însoțit sau neînsoțit, modelul și modul de emitere a deciziei autorității vamale prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European…

Mai mult

Lege pentru modificarea L 55/2020 privind unele masuri pentru combatetera efectelor pandemiei promulgata in 13.12.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Presedintele Romaniei a promulgat in 13.12.2021 o lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Ce modificari se propun? Se completeaza L 55/2020 prin introducerea unui nou articol, art. 66.1 care are ca obiect reglementarea sanctiunii contraventionale complementare de inchidere temporara…

Mai mult

OUG privind stabilirea cadrului de gestionare a fondurilor europene -PNRR -aprobata in sedinta de Guvern din 13.12.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In sedinta de Guvern din 13.12.2021 s-a aprobat Ordonanta de urgenta privind stabilirea cadrului instituţional și financiar de gestionare a fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar…

Mai mult

Propunere de modificare si completare a Legii societatilor nr. 31/1990

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O noua propunere de legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 a fost inregistrata la Senat spre dezbatere in 08.12.2021. In prezent, Legea societafilor nr. 31/1990 reglementeaza pentru societatile pe actiuni din Romania, doua feluri de actiuni: ordinare si preferentiale. Conform aceluiasi act normativ, delinatorii de actiuni ordinare au un numar…

Mai mult

Workshop – Analiza inteligenta si predictia criminalitatii economice si financiare intr-un mediu de afaceri interconectat cibernetic (FINCRIME)

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, prin prof. univ. dr. Monica Violeta Achim (director proiect) organizează în perioada 16 -17 decembrie 2021, primul workshop al proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, finanțat de către Ministerul Educației și Cercetării, CNCS-UEFISCDI, cu titlul „Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic (FINCRIME)”. Prima zi a evenimentului va fi dedicată prelegerilor…

Mai mult

Cum poate o persoana fizica sa obtina o adeverinta de venit de la ANAF?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Sa clarificam in primul rand ce reprezinta aceasta adeverinta de venit? Formularul „Adeverință de venit“ reprezintă documentul prin care se atestă veniturile realizate de persoanele fizice, în cursul unui an fiscal, existente în evidența fiscală, constituită pe baza declarațiilor depuse de acestea și/sau de terți (plătitori de venituri, intermediari etc.), care au…

Mai mult