Concediul medical cod 07 si 51 – mod de taxare, cine suporta concediul si alte informatii utile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Concediu medical care are cod 07 este cel pentru carantina in timp ce concediul medical care are cod 51 este cel pentru boala infectocontagioasa pentru care se instituie masura izolarii.

Se completează cu cod 51 – Boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării – numai în cazul certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii.

În cazul completării codului 07 – Carantină, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Observații» de pe verso-ul formularului numărul documentului eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv ale municipiului București, și durata perioadei de carantină

Baza legala : O 1092/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

2.Cine suporta aceste tipuri de concedii ?

Atat concediul cu cod 07 cat si cel cu cod 51 se suporta integral din FNUASS in baza art. 20 alin.(7) din Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic).

3.Procentul de plata

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină sau izolare reprezintă 100% din baza de calcul stabilită potrivit legii (art. 20 alin.(7) din Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic).

4.Modul de taxare al indemnizatiilor este urmatorul :

a) impozit 10% se suporta (Codul fiscal, art 62 lit c) prevede scutire doar pentru  indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav)

b) contributia la sanatate -CASS 10% – nu se datoreaza in baza art 154 alin. (1) lit. i) care arata ca sunt exceptate de la plata contributiei la sanatate persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, precum și cele care se află în concedii medicale acordate potrivit OUG nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru indemnizațiile aferente certificatelor medicale;

c) CAS 25% se datoreaza (art. 139 alin. (1) lit o) care arata ca baza de calcul a CAS cuprinde si indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator sau din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, primite pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor legale)

d) CAM 2.25% nu se datoreaza (art. 220 .4 Codul fiscal, care prevede ca prin exceptie CAM nu se datorează pentru prestațiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Articole similare

Comentariul tau aici