Este posibila delegarea la un alt punct de lucru fara acordul angajatului ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Presupunem ca o entitate cu mai multe puncte de lucru doreste sa delege temporar un angajat de la un punct de lucru la altul. Poate sa faca acest lucru angajatorul unilateral, fara a solicita acordul angajatului ?

Codul muncii prevede la art. 43 ca delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Asadar, trebuie sa retinem ca scopul delegarii este realizarea unor sarcini in afara locului de munca si nu o intentie de eliminare a angajatului din colectivul actual, din diferite considerente.

Articolul 42 din Codul muncii prevede ca locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Insa pe durata acestora, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.

Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.

Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară a acestuia.

Ce concluzii de se desprind?

  • angajatorul poate decide unilateral delegarea unui angajat pe perioade de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni, fara a aprobarea angajatului. Practic angajatul este obligat sa se prezinte la noul loc de munca. Neprezentarea este considerata abatere disciplinara.
  • dupa cele 60 de zile, daca se doreste prelungirea delegarii, trebuie sa existe acordul salariatului. Spre deosebire de perioada precedenta, angajatul poate sa refuze prelungire, iar acest refuz nu mai poate fi supus unei sanctiuni disciplinare.

Art. 51 alin. (2) din Codul muncii mai arata ca, contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și prin regulamentul intern.

Articole similare

Comentariul tau aici