PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE A MIJLOACELOR FIXE

PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE A MIJLOACELOR FIXE SERVESTE CA

  • document de constatare a îndeplinirii conditiilor necesare scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinta  si de declasare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, potrivit dispoziiilor legale;
  • document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinta sau de declasare a altor bunuri materiale;
  • document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a mijloacelor fixe;
  •  document justificativ de înregistrare în evidenta magaziilor (depozitelor) si în contabilitate.


Articole similare