Impozitul pe constructii – 2014

Fiindca se apropie termenul pentru calcularea si declararea impozitului pe constructii (26 mai 2014) prezentam o sinteza a prevederilor legislative care reglementeaza acest impozit recent introdus in Codul fiscal.

Persoanele obligate la plata impozitului pe constructii:

a) persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;
b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
c) persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Care sunt constructiile pentru care se aplica acest impozit ?

Construcţiile sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

Cota de impozitare: 1,5%

Baza de impozitare: valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor din care se scade:
a) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri de către contribuabil sau proprietar, după caz;
b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
c) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. “Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.
Deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, se justifică cu documentaţia corespunzătoare care atestă comunicarea acestei valori către proprietar.
Modificari ale soldului debitor al conturilor de constructii
În situaţia în care, în cursul anului curent, se înregistrează operaţiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor impozitul pe construcţii nu se recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru anul următor.

Deductibilitatea cheltuielii cu impozitul pe constructii

Cheltuiala cu impozitul este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil.

Declararea impozitului

Contribuabilii sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul.
In anul 2014, intrucat 25 mai este intr-o zi de duminica, termenul este 26 mai 2014.
Declararea sumei de plata se face prin formularul 100.

Plata impozitului

Impozitul pe construcţii se plăteşte în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.
Contribuabili nou infiintati
Contribuabilii nou-înfiinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor.

Inregistrarea in vectorul fiscal a acestei declaratii

Contribuabilii trebuie sa se inregistreze in vectorul fiscal in baza formularului 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica” – in care se bifeaza punctul 12 „Impozit pe constructii” .

Articole similare

Comentariul tau aici