Informare CNPAS pentru angajatori privind zilele de 2 si 3 mai 2013

Având în vedere prevederile HG nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129/11.III.2013, precizăm următoarele:

Potrivit art. 1 din HG nr. 79/2013, pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 2 şi 3 mai 2013 se stabilesc ca zile libere.

Pentru zilele stabilite ca zile libere, instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în zilele de 13 aprilie 2013, respectiv 20 aprilie 2013 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 30 aprilie 2013, potrivit planificărilor stabilite.

Prestarea muncii în condiţiile precizate anterior nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

Coroborând prevederile susmenţionate cu cele ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, rezultă că numărul de zile lucrătoare din lunile aprilie 2013 şi mai 2013 nu se va modifica în urma aplicării HG nr. 79/2013, astfel că luna aprilie 2013 va avea un număr de 22 zile lucrătoare, iar luna mai 2013 va avea un număr de 21 de zile lucrătoare.

Numărul total de zile lucrate într-o lună nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Articole similare

Comentariul tau aici