Sanatatea si securitatea in munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Conform legislatiei in vigoare “angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca”.

Obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot aduce responsabilitati angajatorului.

Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot determina, in niciun caz, obligatii financiare pentru salariati.

Normele de protectie a muncii pot stabili urmatoarele masuri :

 • Masuri generale de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatilor
 • Masuri de protectie a muncii pentru anumite profesii sau anumite activitati
 • Masuri de protectie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal
 • Dispozitii referitoare la organizarea si functionarea unor organisme speciale de asigurare a securitatii si sanatatii in munca.

Responsabilitatea principala a angajatorului este sa ia toate masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia, pentru care se va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire :

 • Evitarea riscurilor
 • Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate
 • Combaterea riscurilor la sursa
 • Adaptarea muncii la om, in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca, alegerea echipamentelor si metodelor de munca si de productie pentru a atenua munca monotona si a muncii repetitive, precum si a reducerii efectelor acestora asupra sanatatii
 • Luarea in considerarea a evolutiei tehnicii
 • Inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos
 • Planificarea prevenirii
 • Adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de  protectie individuala
 • Aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare

Atentie ! – In regulamentul intern al oricarei societati este obligatoriu sa fie prevazute regulile privind securitatea si securitatea in munca, iar angajatorul raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca.

Pe de alta parte, angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii.

Conform art. 180 din Codul muncii angajatorul are obligatia sa organizeze instruirea angajatilor sai i domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre angajator impreuna cu comitetul de securitate si sanatate in munca, cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.

Instruirea se realizeaza obligatoriu in cazul noilor angajati, al celor care isi schimba locul muncii sau felul muncii si a celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni. In toate cazurile instruirea se face inainte de incepearea efectiva a activitatii.

Instruirea este obligatorie si in situatia in care intervin modificari ale legislatiei.

Locurile de munca ale oricarei societati trebuie sa fie organizate incat sa garabteze securitatea si sanatatea angajailor.

Angajatorul trebuie sa organizeze controlul permanent al starii materialelor, utilajelor si substantelor folosite in procesul muncii si raspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in cazul accidentelor de munca.

Inspectoratul de munca cu avizul medicului de medicina a muncii, poate sa impuna angajatorului sa solicite organismelor competente, contra cost, analize si expertize asupra produselor, substantelor considerate a fi periculoase, pentru a cunoaste efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.

Articole similare

Comentariul tau aici