Scutirea de la consolidare

O societate-mama este scutita de la întocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc împreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii:

– total active: 17.520.000 euro;

– cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro;

– numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 250.

Scutirea nu se aplica daca una dintre filialele care urmeaza sa fie consolidate este o societate comerciala ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, în conformitate cu legislatia în vigoare privind piata de capital.

Conditiile în care o societate-mama este scutita de la obligatia întocmirii situatiilor financiare anuale consolidate sunt prevazute în Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.

Criteriile de marime prevazute anterior se stabilesc pe baza situatiilor financiare anuale ale societatii-mama si ale filialelor sale.

Articole similare

One Thought to “Scutirea de la consolidare”

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Contzilla. Contzilla said: Scutirea de la consolidare: O societate-mama este scutita de la întocmirea situatiilor financiare anuale consolida… http://bit.ly/8Yrk3r […]

Comentariul tau aici