Situatiile financiare anuale pentru anul 2019- termen de depunere, ce cuprind in functie de marimea societatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ordinul care reglementeaza depunerea situatiilor financiare la 31.12.2019 a fost publicat in MOF nr. 5/07.01.2020.

Termenul de depunere a situatiilor financiare pentru firme este 29 mai 2020 (150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar).

Prin acest document se aduc clarificari referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 si a raportarilor contabile anuale intocmite de operatorii economici pana la data de 31 decembrie 2019, precum si la depunerea lor la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Microentitatile intocmesc situatii financiare care cuprind:

 • Bilant prescurtat
 • Cont prescurtat de profit si pierdere
 • Formularul “Date informative” si formularul “Situatia activelor imobilizate”
 • Informatii de prezentat de catre microentitati ( in loc de note )

In aceasta categorie se cuprind entitatile care la data bilantului NU DEPASESC limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;

b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

Entitatile mici intocmesc situatii financiare care cuprind:

 • Bilant prescurtat
 • Cont de profit si pierdere
 • Formularul “Date informative” si formularul “Situatia activelor imobilizate”
 • Note explicative la situatiile financiare anuale
 • Optional se pot intocmii situatia modificarilor capitalului propriu sau situatia fluxului de trezorerie

In aceasta categorie se cuprind entitatile care la data bilantului NU se incadreaza in categoria microentitatilor si care NU DEPASESC limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Entitatile mijlocii si mari depun :

 • Bilant
 • Cont de profit si pierdere
 • Situatia modificarii capitalului propriu
 • Situatia fluxurilor de trezorerie
 • Formularul “Date informative” si formularul “Situatia activelor imobilizate”
 • Note explicative la situatiile financiare anuale

In aceasta categorie se cuprind entitatile care la data bilantului DEPASESC limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Toate aceste tipuri de entitati mai depun:

 • Declaratie pentru respectarea prevederilor art. 30 din Legea Contabilitatii
 • Raportul administratorului
 • Hotararea asociatului unic/AGA de aprobare a situatiiilor financiare si decizia de repartizare a rezultatului
 • Raportul de audit (dupa caz)

Baza legala:  O 1802/2014, O 3781/2019

Articole similare

Comentariul tau aici