Manual de proceduri de inventariere

Conform legislatiei legate de inventariere, fiecare societate trebuie sa dispuna de un set de proceduri proprii de inventariere. Tocmai din acest motiv, am pregatit un Manual al Procedurilor de Inventariere standard, in format editabil (word), de 30 de pagini, care poate fi personalizat in functie de necesitatile fiecarei companii. In acelasi timp, Manualul de Politici de Inventariere este un adevarat…

Mai mult

Decizia de inventariere – exemplu

In decizia de numire se mentioneaza in mod obligatoriu urmatoarele: – componenta comisiei (numele presedintelui si membrilor comisiei), – modul de efectuare a inventarierii, – metoda de inventariere utilizata – gestiunea supusa inventarierii, – data de incepere si de terminare a operatiunilor. Listele de inventariere utilizate sunt cele prezentate ca model in anexa 3 la OMEF 3512/2008 privind documentele financiar-contabile. Pe…

Mai mult

Obligativitatea procedurilor proprii de inventariere

Stiati ca…… ……in scopul efectuarii inventarierii, conducerea entitatii trebuie sa stabileasca proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.   În vederea desfasurarii în bune conditii a operatiunilor de inventariere si evaluare, în comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare, tehnica si economica, cunoscatoare a domeniului de activitate.   (Ordinul 3055/2009)   De asemenea, Ordinul 2861/2009 care a intrat…

Mai mult

Cateva prevederi privind inventarierea patrimoniului

Conform Ordinului 2861/2009 răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane aprobă proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care le transmit comisiilor de inventariere. În condiţiile în care…

Mai mult

Inventarierea patrimoniului

Inventarierea anuala a patrimoniului se efectueaza cu respectarea ordinului 1753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv. Inventarierea elementelor de activ si de pasiv reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza. Conform…

Mai mult